Vyhlásenie IMB k situácii v Maďarskej akadémii vied

Situácia v maďarskej vede je pre slobodu bádania a nezávislosť výskumu komplikovanejšia ako bola na Slovensku v časoch autokratickej vlády Vladimíra Mečiara. Každá autokratická moc sa pokúša ovládnuť myslenie obyvateľov. Po médiách, ktoré v Maďarsku stratili nezávislosť už dávnejšie, vytrvalom ignorovaní zásad liberálneho konštitucionalizmu, je na rade okliešťovanie slobodného bádania. 


Slovenčina

Tovább…

Kampaň Do práce na bicykli pozná víťazov

„Kampaň Do práce na bicykli mala už tradične veľkú odozvu medzi samosprávami a zamestnávateľmi. Som preto rád, že doslova symbolicky bol v priebehu kampane schválený aj zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Toto opatrenie má viesť k tomu, aby ľudia využívali bicykel ako štandardný dopravný prostriedok v čoraz väčšej miere,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Betónka je minulosťou. Cesta z Príboviec do Turčianskych Teplíc je vďaka eurofondom zmodernizovaná

„Táto cesta patrí medzi dôležité európske koridory a jej nevyhovujúci stav trápil obyvateľov roky. S prispením Európskej únie sme z nej spravili modernú a bezpečnú cestu. Projekty tohto druhu sú pre naše regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú kostrou dopravnej siete Slovenska,“povedal minister A. Érsek pri slávnostnom uvedení úseku do prevádzky spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest a zhotoviteľa.


Slovenčina

Tovább…

V Prešove bol prerazený tunel o 3 mesiace skôr

„Som rád, že výstavba prešovského tunela, ako aj celého obchvatu, ide podľa plánu. Záleží mi na tom, aby táto stavba nemala meškanie, lebo ide o dôležitú cestu pre miestnych obyvateľov a zároveň úsek našej najdôležitejšej diaľnice na Slovensku. Viem, že ľudí v Prešove zaujíma aj severný obchvat a pokračovanie R4 smerom na poľské hranice. Toto sú projekty, na ktorých robíme a chceme ich spustiť hneď ako bude všetko pripravené. Východ Slovenska bol z pohľadu rozvoja dopravnej infraštruktúry v minulosti zanedbávaný a teraz to dobiehame ,“ povedal minister A. Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Sólymos: V boji proti plastom je Slovensko lídrom medzi krajinami V4

Podpora biologickej rozmanitosti, ochrany prírody, ako aj boj s jednorazovými plastami boli hlavnými témami rokovaní zástupcov rezortov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Bulharska v Tatranskej Lomnici. Slovenský minister László Sólymos (Most-Híd) po skončení rokovania skonštatoval, že Slovensko je vďaka dvom pripravovaným novelám zákona lídrom skupiny v boji s plastami. 


Slovenčina

Tovább…

Ústavnoprávny výbor odobril návrh na zastavenie starých exekúcii

Dlžník ostane dlžníkom, pohľadávka je doživotná, hmotnoprávne sa na nej nič nemení. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na stredajšom rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR v súvislosti so zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní. Slovenská komora exekútorov (SKE) namieta zavedenie lehoty 180 dní na zastavenie exekúcie, argumentuje množstvom povinností, ktoré exekútorom vzniknú. Gál pre to nevidí dôvod. Výbor návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR odobril.


Slovenčina

Tovább…

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska s novým predsedom hovoril aj o školstve

Na poste predsedu vystriedal Jána Lipinského, ktorý viedol platformu dve za sebou nasledujúce jednoročné volebné obdobia. Zároveň došlo aj k zmene rokovacieho poriadku OSRS, keď sa predĺžil mandát predsedníctva z jedného na tri roky. Nové vedenie tak povedie platformu do roku 2021, keď sa uskutoční sčítanie obyvateľstva, domov a bytov. Za svoju hlavnú úlohu na toto obdobie si preto určilo pripraviť čo najviac aktivít, ktoré by pomohli nárastu počtu Rusínov na Slovensku.


Slovenčina

Tovább…

V regiónoch Slovenska budú jazdiť nové vlaky

„Teší ma, že tieto moderné vlaky budú premávať v našich regiónoch. Práve regionálne spoje sú najviac využívané obyvateľstvom na dochádzanie do práce, do školy, za zdravotnou starostlivosťou. Európska únia nám tak pomáha plniť náš cieľ presadnúť z áut do prostriedkov hromadnej prepravy. A je oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie cestovať v takýchto krásnych vlakoch,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Ravasz: Dobré vzťahy medzi národnosťami nie sú samozrejmosťou

 Je to vojenský cintorín, na ktorom miesto svojho posledného odpočinku našli padlí, vo väčšine maďarskí vojaci. Konflikt je spôsobený tým, že samospráva susednej, Rumunmi obývanej obce  Dărmăneşti (Dománfalva) chcela vytvoriť novú parcelu pre rumunských vojakov so samostatným pomníkom, ale maďarské mimovládne organizácie spochybnili jej opodstatnenie. A výsledok? Napätie medzi Maďarmi a Rumunmi, ktoré vyústilo do fyzického útoku. Mávanie so zástavami, zneuctenie hrobov, vyostrený diplomatický konflikt, ďalší problém, ktorý maďarsko-rumunské vzťahy momentálne zhoršuje. 


Slovenčina

Tovább…

Sólymos: Za posledné obdobie na Slovensku pribudlo cez 1260 hektárov bezzásahového územia

„Budem iniciovať stretnutie s ministerkou vnútra, s cieľom prediskutovať ako spoločne dokážeme spružniť fungovanie okresných úradov v tejto oblasti,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Na Slovensku za posledné obdobie v súvislosti s ochranou hlucháňa hôrneho pribudlo presne 1262 hektárov bezzásahového územia a 1598 hektárov s aktívnym manažmentom, teda obhospodarovaním prispôsobeným potrebám tohto vzácneho druhu. Bezzásahové územia boli určené napríklad na Muránskej planine, v TANAPe alebo v Kremnických vrchoch.


Slovenčina

Tovább…

Sólymos: Za posledné obdobie na Slovensku pribudlo cez 1260 hektárov bezzásahového územia

„Budem iniciovať stretnutie s ministerkou vnútra, s cieľom prediskutovať ako spoločne dokážeme spružniť fungovanie okresných úradov v tejto oblasti,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Na Slovensku za posledné obdobie v súvislosti s ochranou hlucháňa hôrneho pribudlo presne 1262 hektárov bezzásahového územia a 1598 hektárov s aktívnym manažmentom, teda obhospodarovaním prispôsobeným potrebám tohto vzácneho druhu. Bezzásahové územia boli určené napríklad na Muránskej planine, v TANAPe alebo v Kremnických vrchoch.


Slovenčina

Tovább…

Na železniciach začína platiť letný cestovný poriadok

Po šiestich rokoch obnovuje ministerstvo dopravy osobnú vlakovú dopravu na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany. Jazdiť tam budú štyri páry vlakov a približne 30-kilometrov vzdialenú obec s mestom budú spájať počas pracovných dní. Nové spoje majú zjednodušiť dochádzanie  predovšetkým študentom a pracujúcim. Zároveň budú nadväzovať na ďalšie regionálne vlaky, čo cestujúcim umožní rýchly a pohodlný presun do/ z Košíc a tiež Humenného.


Slovenčina

Tovább…

Centrum právnej pomoci spúšťa Call centrum

Centrum právnej pomoci sa v posledných rokoch stalo pre občanov záchranným kolesom v mori ich neraz existenčných problémov. Po tom, čo CPP začalo občanom pomáhať aj v agende osobných bankrotov, záujem o ich služby enormne vzrástol. Hoci v uplynulých mesiacoch pribudlo viacero kancelárií CPP a konzultačných pracovísk, zamestnanci Centra právnej pomoci boli veľmi vyťažení a na nápor telefonických, osobných a elektronických dopytov kapacitne nestačili.


Slovenčina

Tovább…

MS SR spustilo vylepšenia existujúceho programového prostriedku na ustanovovanie ex offo obhajcov v trestnom konaní

Ustanovovanie ex offo obhajcov v trestnom konaní prostredníctvom programového prostriedku schváleného Ministerstvom spravodlivosti SR (§ 40 ods. 1 Trestného poriadku), sa realizuje od 1. januára 2019 s cieľom zabezpečiť rovnomernosť ustanovovania medzi advokátmi zapísanými v zozname ex offo obhajcov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora.


Slovenčina

Tovább…

Podomácky vyrobené a staršie traktory budú mať nové označenie

,,Zmenami v zákone vychádzame v ústrety našim farmárom. Nová ,,F“- značka, nahradí doterajšie označenie, ktoré poľnohospodári poznali ako značku ,,C“. Dôležité je, že nová značka bude platiť 10 rokov, farmári nebudú musieť obnovovať platnosť každé 3 roky ako doteraz. Zároveň však budú musieť takéto traktory a ďalšie samohybné stroje spĺňať základné bezpečnostné kritériá tak, aby sa mohli presúvať po cestách I. a II. triedy, keď pôjdu na pole, ” povedal minister dopravy Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Slov-lex zverejnil päť ďalších prekladov zákonov v maďarčine

Po minuloročnom zverejnení prvého balíka právnych noriem teraz na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pribudli ďalšie zákony v maďarskom jazyku, a to: zákon o matrikách, zákon o mene a priezvisku, zákon o petičnom práve, zákon o verejných kultúrnych podujatiach a zákon o zhromažďovacom práve. Spomínané zákony úzko súvisia so základnými ľudskými právami a uplatňovaním menšinových práv, z tohto dôvodu splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta ich zverejnenie.


Slovenčina

Tovább…

MŽP SR: Minister Sólymos ocenil tvorcov Envirostratégie aj projektu DriDanube

“Neraz stojíme pred otázkou, nakoľko môžeme dopustiť, aby pokrok a modernizácia našej spoločnosti išli na úkor životného prostredia. Je preto nutné, aby sme si vedeli uctiť ľudí, ktorí na základe svojich odborných skúseností poznajú na túto otázku odpoveď,” uviedol Sólymos na margo ocenenia autorov vízie environmentálnej politiky.


Slovenčina

Tovább…

V Štúrove dokončili výstavbu novej okružnej križovatky

„Teší ma, že Štúrovo bude mať peknú modernú a hlavne bezpečnú novú križovatku, pri ktorej sa nezabudlo ani na cyklistov. Aj takéto stavby pomáhajú predchádzať nehodovosti na cestách a zlepšujú život obyvateľov miest a obcí,“ povedal minister Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

B. Bugár: Členstvo Slovenska v NATO a EÚ je pevné a nespochybniteľné

Slovensko je NATO a jeho pevné transatlantické ukotvenie v aliancii potvrdzujú aj reálne kroky. Povedal to podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár (Most-Híd) na plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave. Zdôraznil, že v posledných rokoch rastie podpora pre slovenské členstvo v NATO aj medzi občanmi.


Slovenčina

Tovább…

G. Gál: Na zastavení exekúcií trváme

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR trvá na znení návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií tak, ako bol predložený do parlamentu. Pre TASR to potvrdil šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd). Exekútori podľa neho zatiaľ neprišli s takým návrhom, ktorý by si rezort mohol osvojiť. Dodal, že oficiálne požiadavky z iných organizácií ministerstvo nedostalo. 


Slovenčina

Tovább…

Ravasz: Iba každé tretie rómske dieťa chodí do škôlky, musíme to zmeniť

 Iba každé tretie rómske dieťa chodí do škôlky. V pondelok na to upozornil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). Okolité krajiny tento problém vyriešili podľa jeho slov len zavedením povinnej predškolskej výchovy a ako tvrdí, nevyhne sa tomu ani Slovensko. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity preto pokračuje v opatreniach, ktoré majú uľahčiť zavedenie povinnej predškolskej výchovy do praxe.


Slovenčina

Tovább…

Most-Híd: Cítime zodpovednosť za to, aby regióny a národnostné menšiny mali svoje zastúpenie v parlamente a vo vláde aj po roku 2020

Na stretnutí sa diskutovalo aj o možnostiach spolupráce s inými stranami. Most-Híd sa od začiatku definuje ako strana spolupráce. Výsledkom našej práce je upadnutie národnostného napätia v republike. Vieme spolupracovať s každým, ktorý nespochybňuje naše základné hodnoty. Naďalej odmietame politiku založenú na podnecovaní napätia, a vyznávame hodnoty spolupráce a otvorenosti.

Zároveň odmietame úsilie iných strán, aby nám kládli podmienky ohľadom toho, aké hodnoty máme presadzovať, aký máme mať politický štýl, alebo aby zvonka kádrovali našich politikov.


Slovenčina

Tovább…

M.Fedor: Na Bratislavskom hrade sa bude hovoriť o bezpečnosti a nových hrozbách

“Na stretnutí sa budeme zaoberať aj budúcnosťou rozširovania NATO, z tohto pohľadu najmä Severným Macedónskom a rovnako aj vývojom v severnej Afrike, ktorý môže potenciálne ohroziť bezpečnosť európskych štátov prienikom teroristických skupín, ale aj ďalšími vlnami nekontrolovanej migrácie,” priblížil člen stálej delegácie Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení NATO Martin Fedor.


Slovenčina

Tovább…

Vláda schválila návrh zákona o zaistení majetku

Ak novelu odsúhlasí aj parlament, orgány činné v trestnom konaní a súdy budú môcť rýchlejšie a efektívnejšie zaisťovať majetok v trestnom konaní. Súčasná verzia podrobnejšie upravuje, ktoré štátne orgány budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Rezort spravodlivosti odčlenil z pôvodného znenia všetky náležitosti, ktoré so zaisťovaním majetku nesúviseli. Výsledkom je jasný právny predpis, ktorý príslušným orgánom uľahčí a zefektívni nakladanie so zaisteným majetkom. 


Slovenčina

Tovább…

Vláda SR odobrila rezortu spravodlivosti nové sídlo

Súčasné sídlo na Župnom námestí už dlhé roky kapacitne nevyhovovalo ani jednej z inštitúcií a nutne tiež potrebuje rekonštrukciu. Až súčasný minister spravodlivosti Gábor Gál sa odhodlal urobiť dôležité a nevyhnutné rozhodnutie, ktoré sa roky odkladalo, tak, aby súdna a výkonná moc boli samostatné aj priestorovo, nielen formálne.


Slovenčina

Tovább…

Vláda schválila Správu o postavení a právach národnostných menšín, Bukovszky pripomína, že napriek značnému progresu, naďalej existujú nedostatky

Jedná sa v poradí už o šiestu správu, ktorá sumarizuje doterajší vývoj v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín, pomenúva oblasti, v ktorých nastal progres, ako aj tie, v ktorých zatiaľ pretrvávajú rezervy či nedostatky. Ďalej mapuje aktuálny stav v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín a v oblasti ich participácie na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú.


Slovenčina

Tovább…

Ministri SR a Maďarska podpísali dohodu o vybudovaní mosta nad Ipľom

Dohodu o vybudovaní mosta v Ipeľskom Predmostí podpísali v utorok v Komárne minister dopravy a výstavy Árpád Érsek (Most-Híd) s ministrom inovácií a technológií Maďarska Lászlóom Palkovicsom. Výstavba mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk má prispieť k podpore cezhraničnej spolupráce, voľného pohybu osôb za účelom práce alebo štúdia a k celkovému rozvoju dotknutých regiónov.


Slovenčina

Tovább…

Ministri dopravy kontrolovali výstavbu mosta v Komárne

„Po minuloročnom miernom meškaní v súčasnosti stavebné práce prebiehajú v plnom rozsahu. Spoločne s maďarskou stranou urobíme všetko preto, aby začal tento most slúžiť verejnosti v budúcom roku,“ povedal minister A. Érsek po obhliadke staveniska na maďarskej aj slovenskej strane.

Nový most bude postavený vo vzdialenosti 200 metrov vyššie od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.


Slovenčina

Tovább…