Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Visszaállít

Gabriel Csicsai: Národná obálka by mala byť na úrovni 70 miliónov

By Františka Dušíková Na jeseň sme nemali núdzu o zrážky, pomohlo to ešte poľnohospodárom vylepšiť tohoročné úrody? Čo sa týka priamo výnosov, žiaľ už bolo po „hodine dvanástej“. Sú regióny, kde sú priemerné...

JÓZSEF NAGY: 7 argumentov proti Dublinu 4

By Zoltán Kovács 1 – Neobsahuje ročný horný limit prijatých osôb do EÚ, ani mechanizmus jeho stanovenia. Zvyšuje pull efekt – láka migrantov vydať sa na cestu a znamená to hrozbu pre ročný rozpočet Únie,...

Žitňanská: Projekt výstavby novej väznice

By Františka Dušíková Hlavné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné rozšíriť kapacitu pre výkon trestu sú najmä: dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť ústavov a nepriaznivý technický stav objektov. ...

Do prístavu v Bratislave prišiel prvý nákladný vlak z Číny

By Františka Dušíková Jeho cesta z čínskeho Dalianu cez Rusko a Ukrajinu až na Slovensko trvala celkom 17 dní.  V prekladiskovom termináli bratislavského prístavu ho privítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek...

Ravasz: Prvý a nevyhnutný systémový krok

By Zoltán Kovács To, že prínos predškolskej výchovy je nesporný, tvrdia tak odborníci, ako aj rôzne štúdie a najmä to potvrdzujú samotné učiteľky z materských a základných škôl.  Pre deti, najmä z vylúčených...

Érsek: Do školy na bicykli jazdilo rekordný počet žiakov

By Zoltán Kovács „Rád by som vyzdvihol najmä zvýšený záujem škôl a učiteľov o kampaň Do školy na bicykli a ocenil ich spoluprácu a nadšenie pre túto vec. Verím, že pritiahneme deti k zdravému životnému štýlu...

Žitňanská: Vláda odobrila zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

By Františka Dušíková   Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov, zavádzame novú informačnú povinnosť. V prípade...

Sólymos: Envirorezort výrazne posilňuje ochranu vody na Slovensku

By Františka Dušíková Zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární a prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými...

Gigant v zelenej ekonomike prichádza na Slovensko. Ročne chce spracovávať 30 tisíc ton PET fliaš a plastov

By Františka Dušíková Jeden z najväčších holdingov v Európe, zaoberajúci sa zeleným či obehovým hospodárstvom, vstúpi na slovenský trh. Skupina Green Group oznámila zámer postaviť závod na spracovanie PET fliaš...

Žitňanská: Špekulatívne zlučovanie firiem je od dnes nezákonné

By Františka Dušíková Väčšina zmien z novely Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť 1.januára 2018. Avšak časť týkajúca sa nekalých fúzií je účinná dňom publikovania novely v Zbierke zákonov SR, čo je práve...

Inteligentná evidencia cudzincov v EU

By David Prechodom osoby cez pasovú kontrolu sa spustí automatické odpočítavanie dĺžky platnostijeho pobytového povolenia alebo víz  vydaného ktorýmkoľvek členským štátom. Nový,inteligentný systém bude registrovať...

Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

By David Bratislava, 27. október 2017 –  Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia...

Splnomocnenec vlády SR na pracovnej ceste v okresoch Rimavská Sobota a Revúca

By David Cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v obci Hajnáčka a Šimonovce bolo prediskutovať otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského a rómskeho jazyka v praxi, a to najmä v úradnom styku v týchto...

Do Bratislavy smeruje prvý nákladný vlak z Číny

By David „Preprava kontajnerov cez Slovensko znamená významný posun v nákladnej železničnej doprave u nás. Ide hlavne o úsporu času a otvárajú sa nám nové obchodné možnosti. Verím, že je to výborná príležitosť...

Envirorezort rozšíri národný zoznam území európskeho významu o 169 lokalít

By Františka Dušíková Do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32 tisíc hektárov, kde sa vyskytujú vzácne druhy európskeho významu ako rys ostrovid, rôzne druhy rýb,...

Nagy: Inteligentná evidencia cudzincov v EÚ je odpoveďou Únie na bezpečnostné hrozby terorizmu, migrácie a na nárast počtu cestujúcich

By Františka Dušíková Prechodom osoby cez pasovú kontrolu sa spustí automatické odpočítavanie dĺžky platnosti jeho pobytového povolenia alebo víz  vydaného ktorýmkoľvek členským štátom. Nový, inteligentný systém...

Kandidát na predsedu TTSK K. Rigó podal podnet na ÚVO a NKÚ

By Františka Dušíková Kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Konrád Rigó (Most-Híd) oznámil, že podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na vykonanie dohľadu nad verejným obstarávaním...

MOST-HÍD: Považujeme za nevyhnutné, aby ministerstvo vnútra v systéme elektronických služieb vykonalo razantné nápravné opatrenia a odbornej ako i širokej verejnosti boli poskytnuté podrobné informácie

By Františka Dušíková Jej predstavitelia upozorňujú, že problém vznikol ešte za predchádzajúcej vlády. Ako zodpovedný koaličný partner však žiadame ministerstvo vnútra o razantné kroky a predovšetkým rýchle nápravné...