Doprava dostane v budúcom roku viac na svoje projekty

By Levente Lelkes

„Určite nemôžeme hovoriť o úspornom rozpočte. Po dlhých rokoch stagnácie som zvýšil dotáciu pre železnice o 20 miliónov eur,  t. j. na 270 miliónov eur. Keď k tejto sume pripočítame približne 230 miliónov eur, ktoré ŽSR dostanú z fondov EÚ, budú mať k dispozícii viac ako pol miliardy eur. Zároveň sa aj na cesty prvej triedy mal dnes navrhnutý rozpočet ešte zvýšiť,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/doprava-dostane-v-buducom-roku-viac-na-svoje-projekty