Gábor Gál: Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena za posledných 50 rokov

By Levente Lelkes

Hoci si to často neuvedomujeme, prichádzame s ním priamo do kontaktu pri bežných životných situáciách, ako napríklad kúpou cestovného lístka, objednávkou obedu cez internet, a i.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/gabor-gal-obciansky-zakonnik-caka-najvacsia-zmena-za-poslednych-50-rokov