László Sólymos: Sme rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek

By Levente Lelkes

„Zavedenie zálohovania má svoje plusy i mínusy. Mínusy sú vyčísliteľné. Naopak plusy pre životné prostredie a pre náš každodenný život sú nevyčísliteľnej hodnoty. Práve preto sme sa rozhodli zálohovanie na Slovensku zaviesť,“ vyhlásil dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/laszlo-solymos-sme-rozhodnuti-zaviest-zalohovanie-pet-flias-plechoviek