Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Visszaállít

Minister László Sólymos: Klimatická zmena a sucho sú celosvetovou hrozbou

By Františka Dušíková

Nedostatok kvalitnej pitnej vody, trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, ale aj zmena klímy a fenomén sucha. To boli hlavné témy podujatia na vysokej úrovni s názvom Voda pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sa dnes uskutočnilo v rámci 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister životného prostredia László Sólymos.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/minister-laszlo-solymos-klimaticka-zmena-sucho-su-celosvetovou-hrozbou

%d blogger ezt szereti: