Most-Híd: Legalizácia súkromných páleníc neohrozí liehovarnícky priemysel

By Františka Dušíková

“Na Slovensku existuje dlhodobá tradícia výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však postavená mimo zákon. Napriek zákazu k výrobe destilátov fyzickými osobami dochádza. Preto chceme pomôcť tým, ktorí to budú legalizovať,” vysvetlil na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec a jeden z predkladateľov zákona Tibor Bastrnák.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/most-hid-legalizacia-sukromnych-palenic-neohrozi-liehovarnicky-priemysel