Most spájajúci generácie a regióny

By Levente Lelkes

Keď sa pred mesiacom konal snem Mostu objavilo sa množstvo dezinformácií a svojvoľných interpretácií o tom, čo sa na sneme udialo. Namiesto analyzovania politickej a straníckej reality, dôležitých apelov z prejavu predsedu a jeho zdôvodnenia významu občianskej strany, ktorá spája, sa záujem verejnosti a médií sústredil na (ne)odchody členov (z poslaneckého klubu) a fabulovanie o tom, kto všetko chce či má v budúcnosti „ujsť z mostu“, ktorý sa údajne rozpadá. Opak je však pravdou.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/most-spajajuci-generacie-regiony