Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

By Františka Dušíková

 

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých plastových taškách, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie. Od 1. januára 2018 ich predajcovia musia spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/plastove-tasky-su-s-ucinnostou-od-1-januara-povinne-spoplatnene