Pracovné podmienky pre železničiarov v Čiernej nad Tisou sa musia zlepšiť

By Františka Dušíková

„Už keď som tu bol pred Vianocami, sa mi nepáčili podmienky, v akých tu ľudia pracujú. Preto som sa dnes vrátil, aby sme si spolu s manažmentom zodpovedných firiem prešli súčasný stav. Situácia si vyžaduje okamžité kroky a do jedného mesiaca chcem vidieť návrhy, ako by sa dali veci zlepšiť,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR. Následne bude ministerstvo dopravy spolu s oboma železničnými spoločnosťami hľadať spôsob, ako zabezpečiť pre železničiarov nápravu čo najskôr.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/pracovne-podmienky-pre-zelezniciarov-v-ciernej-nad-tisou-sa-musia-zlepsit