Sámántánc a Szent Korona körül, amikor a történeti emlékezet helyét átveszik a múltteremtés mítoszai

By dunszt.sk

Hogyan fér meg a néprajz az ezotériával, az őstörténet a délibábos fantazmagóriákkal, a múlt elbeszélése a szemérmetlen konfabulálással és a kompenzatív emlékezettel? Hogyan hódít tért a kortárs pogányság? Tovább…

Forrás: https://www.trafik.sk/10436/samantanc-a-szent-korona-korul-amikor-a-torteneti-emlekezet-helyet-atveszik-a-multteremtes-mitoszai