Sólymos: Emisie z osobnej dopravy výrazne znížime

By Levente Lelkes

„Len zmysluplná diskusia a konštruktívne riešenia nás posúvajú ďalej. Som rád, že aj pri takejto dôležitej téme sme dokázali nájsť spoločnú reč a podarilo sa schváliť dohodu aj vďaka nášmu úsiliu,“ povedal minister životného prostredia SR László Sólymos.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/solymos-emisie-z-osobnej-dopravy-vyrazne-znizime