Sólymos: Ochrana životného prostredia je ochranou zdravia ľudí v celej EÚ

By Františka Dušíková

Zdravšie ovzdušie, účinnejšia ochrana lesov a dôslednejšie triedenie a recyklácia odpadov. To sú témy, ktorým sa ministerstvo životného prostredia dlhodobo venuje. Pripravované opatrenia v týchto oblastiach predstavil počas zdvorilostného prijatia šéf envirorezortu László Sólymos vedúcemu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavovi Mikovi.

Obidvaja predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že ochrana životného prostredia a zdravia ľudí musí mať svoje nezastupiteľné miesto tak ako v európskej, tak aj v slovenskej legislatíve.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/solymos-ochrana-zivotneho-prostredia-je-ochranou-zdravia-ludi-v-celej-eu