Sporný zákon o hymne je definitívne vyriešený

By Levente Lelkes

„Sporný paragraf zmeníme tak, aby každému bolo jasné, že na Slovensku popri štátnej hymne slobodne môže spievať aj hymnu iných štátov,“ vyhlásil Béla Bugár na tlačovej konferencii po hlasovaní . „Nový text sporného paragrafu bude jednoznačný, pridá sa, že „nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu,“ uviedol Tibor Bastrnák predseda poslaneckého klubu. Nový zákon musí podpísať prezident.  


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/sporny-zakon-o-hymne-je-definitivne-vyrieseny