Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

By Františka Dušíková

Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia súdy vykonávať. 

Základnými tézami navrhovaných opatrení sú:

čistenie údajov obchodného registra – predloženie návrhov právnych predpisov a technických riešení zameraných na efektívnu opravu neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a  prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti,


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/vlada-schvalila-navrh-opatreni-na-zlepsenie-fungovania-obchodneho-registra