Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Visszaállít

Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

By Františka Dušíková

Jednotlivé opatrenia sú zamerané najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia súdy vykonávať. 

Základnými tézami navrhovaných opatrení sú:

čistenie údajov obchodného registra – predloženie návrhov právnych predpisov a technických riešení zameraných na efektívnu opravu neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a  prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti,


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/vlada-schvalila-navrh-opatreni-na-zlepsenie-fungovania-obchodneho-registra

%d blogger ezt szereti: