Záujem o príspevok na zateplenie rodinných domov sa v piatom kole výzvy zvýšil

By Levente Lelkes

,,Som rád, že teraz, keď sa zjednodušili požiadavky na poskytnutie príspevku, občania vlastniaci rodinný dom starší ako 10 rokov prejavili  vyšší záujem o príspevok. To je výsledok, ktorý sme očakávali. Myslím, že suma 8 800 eur je naozaj motivačná a občanom skutočne pomôže pri zateplení starších rodinných domov, čím ušetria na nákladoch na vykurovanie a zvýši sa kvalita ich bývania.“, pripomenul minister dopravy Arpád Érsek.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/zaujem-o-prispevok-na-zateplenie-rodinnych-domov-sa-v-piatom-kole-vyzvy-zvysil