Search by category:
Egyéb kategória

Szülői beleegyezéshez kötné a parlament a szexuális felvilágosítást

Szülői beleegyezéshez kötné a parlament a szexuális felvilágosítást

Bugár Anna

2023. 05. 18., cs – 17:28

Pozsony |

Szülői beleegyezéséhez kötnék a tanulók szexuális felvilágosításon való részvételét az iskolában – Richard Vašečka (Keresztény Unió) parlamenti képviselő javaslatát alkotmányos többséggel utalta második olvasatba a parlament. A kezdeményezés ellenzői szerint a konzervatív képviselők a fiatalok oktatáshoz való jogát korlátozzák.

Vašečka jogszabálytervezete szerint a szülőknek joguk lenne ahhoz, hogy előzetesen tájékoztatást kapjanak a szexuális nevelés tartalmáról. Az iskolának előre be kellene számolnia a felvilágosítás tartalmáról, módszertanáról és céljairól, illetve a tanárokról és a vendégelőadókról, valamint a felhasználandó tankönyvekről is. A javaslat beterjesztői az indoklásban leszögezik, az iskola a szülő előzetes írásbeli beleegyezése alapján tarthat csak ilyen jellegű előadást. Ha a szülő a tájékoztatást követően nem adja beleegyezését, ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen az órán, a tanintézménynek alternatív tevékenységet kell biztosítani a diák számára. Amíg tehát a diák kortársai megtanulják a biztonságos szex alapjait, addig számára más elfoglaltságot kell biztosítania az iskolának.

Alkotmányos többség

Vašečka és társai hangsúlyozták, a javaslattal nem a szexuális nevelést akarják bevezetni, épp ellenkezőleg. „Szlovákiában van a házasságra és szülőségre nevelés tantárgy, amely a gyermekeket olyan általánosan érvényes értékekre (házasság, család és szülőség) vezeti rá, amelyeket Szlovákia alkotmánya is támogat, és amelyekhez a gyermekeket a jövőben is terelni kell” – áll az indoklásban. A javaslat kidolgozói hozzátették azt is, a probléma ott kezdődik, „amikor a tanárok és a vendégoktatók meghaladják a házasság és a szülői lét értékeire vonatkozó oktatás kereteit, és az emberi szexualitásról oly módon tájékoztatnak, amely elszakad ezektől az értékektől, és gyakran megkérdőjelezi azokat”. Az iskolának továbbá más tantárgyakról is tájékoztatnia kellene a szülőket, ha az magába foglalja azokat az ismereteket és erkölcsi értékeket a szexualitás területén, amelyekre az iskola a gyermekeket neveli. A módosítás tehát lehetőséget ad a szülőnek arra, hogy megkérdőjelezze, miként oktatnak az iskolában más tantárgyakat.

A szavazáson első olvasatban az OĽaNO, a Sme rodina, a Republika és a Smer is megszavazta a javaslatot. Az SaS és a Demokraták egy része elutasította Vašečka tervezetét. A jelen lévő 143 képviselőből 93-an szavaztak igennel, mindössze 28-an nyomtak nemet, 22-en pedig tartózkodtak.

„Vissza a múltba”

A parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia élesen bírálta a törvényhozók lépését. A közösségi oldalon olvasható bejegyzésben emlékeztetnek, a konzervatív képviselő javaslata eredetileg a napirend másik felében szerepelt, a képviselők azonban mégis prioritásként kezelték és előrébb hozták a szavazást. Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a májusi ülés kezdetén kijelentette, az embereknek segítséget nyújtó jogszabályok élveznek előnyt. A képviselők megegyeztek abban is, az ülésszak május 19-én véget ér, tekintet nélkül arra, sikerül-e megtárgyalni a terítéken lévő pontokat. Ez azonban szintén nem érvényes – bár Juraj Krúpa (SaS) csütörtökön ügyrendi javaslattal igyekezett elérni az ülés berekesztését, Kollár azzal vádolta a liberálisokat, hogy nem akaródzik nekik dolgozni. Az OĽaNO-ból Richard Sulík (SaS) csapatába átigazolt politikus azonban azzal indokolta javaslatát, a benyújtott jogszabálytervezetek katasztrofálisak és hatalmas lyukat ütnek az állami költségvetésen.

„Vašečka javaslata a párkapcsolati és szexuális neveléshez való hozzáférést szülői írásbeli beleegyezéshez köti. Ez megfosztja a gyermekek egy részét a szükséges ismeretektől és készségektől, annak ellenére, hogy az oktatási minisztérium nemrégiben hozta létre az új standardokat” – reagáltak a PS képviselői az oktatás tartalmi reformjára utalva, mely részét képezi a szexuális nevelés is. „Ez a javaslat csak egy újabb példája az ideológiai indíttatású törvénynek, amely figyelmen kívül hagyja a korszerű szakismereteket, és vissza akar rántani minket a múltba. A javaslat egy időben érkezik Anna Záborská újabb, az abortuszhoz való jog korlátozására irányuló kísérleteivel. Paradox módon az életkornak megfelelő párkapcsolati és szexuális nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a nem kívánt terhesség és abortusz megelőzésére a serdülők körében, valamint az erőszak és a nemi úton terjedő fertőzések megelőzésére” – figyelmeztetnek a progresszív politikusok.

A végleges döntés a választási időszak utolsó menetrend szerinti ülésén születhet meg, ha ezúttal is zöldet kap a javaslat, szeptember elsejétől léphet érvénybe.

Read More

Post Comment