Search by category:
Egyéb kategória

Újabb regionális mentorközpont: az érsekújvári és a vágsellyei térség pedagógusainak

Újabb regionális mentorközpont: az érsekújvári és a vágsellyei térség pedagógusainak

Száz Ildikó

2023. 09. 12., k – 18:02

Érsekújvár |

A városháza üléstermében bemutatkoztak az érsekújvári és a vágsellyei térség pedagógusait szolgáló regionális mentorközpont tagjai az iskolavezetőknek és a kollégáknak. Az oktatásügyi minisztérium 2024-ig az alapiskolai reform keretében, a Helyreállítási Alap támogatásával negyven központban, mintegy négyszáz mentor közreműködésével szeretné hatékonyan segíteni a pedagógusok munkáját.

Hozlár Katalin, az érsekújvári Összevont Katolikus Alapiskola és a Néri Szent Fülöp óvoda igazgatója a rendezvény háziasszonyaként köszöntötte Martin Krížt, az oktatási tárca tantervi és innovációs osztályának igazgatóját, Urbán Pétert a minisztérium kurrikurális és innovációs fejlesztésekért felelős osztályának munkatársát, továbbá Kosár Mónikát, a regionális pedagógustámogató központok nyugat-szlovákiai koordinátorát, és Berta Tündét, az Innovatív Oktatásért Intézet vezetőjét, a regionális központ létrehozóját. Jelen volt Salgó Gabriella, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Érsekújvári Területi Választmányának az elnöke. A regionális pedagógustámogató központ alakuló rendezvényén Denisa Felixová, az Érsekújvári Városi Hivatal szociális és oktatásügyi főosztályának a vezetője képviselte Érsekújvár, és Tölgyesi Róbert alpolgármester Vágsellye önkormányzatát.

„Nem úgy van az, hogy van egy konkrét elképzelésünk arról, hogyan kellene kinéznie a 21. század intelligens, művelt emberének. Állandó és dinamikus változások várnak ránk, fel kell készülnünk arra, hogy ez az élet rendje. Gondolkodni és cselekedni kell megtanítani a gyerekeinket, ebben kell példát mutatniuk a pedagógusoknak. Ehhez elengedhetetlen a folyamatos képzés, ebben segíthetik őket a mentorok a regionális központokban. Hálás vagyok azért, hogy ebben a régióban is akadt 13 merész ember, akinek köszönet jár, sok erőt és sikert kívánok nekik”

mondta Martin Kríž, aki némi segítséggel, de magyarul is szólt a jelenlévőkhöz. Helena Weszelovszká az érsekújvári és vágsellyei regionális centrum vezetője hangsúlyozta, az iskolákat meglátogatják a mentorok és helyben mutatják be programjukat.

„A pedagógusok bizonyára boldogabbak és elégedettebbek lennének, ha rövidebb idő alatt több ismeretanyagot adhatnának át a tanulóknak. Rendkívül értékelem a mentorok elszántságát, egyfajta missziós munkáról van szó. Szeretnénk elnyerni a pedagógusok bizalmát és képzésekkel, valamint személyes mentorálással is segíteni őket a munkavégzésben. A mentorok már a nyár folyamán képezték magukat, szeptembertől látogatják az iskolákat”

mondta Weszelovszká. Ezt követően sorra bemutatkoztak a mentorok. A párkányi származású Hanza Rolanda elmondta, ének- és zene szakos tanárként, de karnagyként is mindig az volt a célja volt biztonságos, kreatív, bizalmi környezetet teremtsen a gyerekek számára, ahol hatékonyan töltik az időt. Jónás Hortenzia, a szalkai Turczel Lajos Alapiskola pedagógusa elmondta, hisz abban, hogy a tapasztalataival hozzájárulhat más kollégák eredményes munkájához. Keresztesi Ildikó a farkasdi Károlyi József Alapiskola igazgatója motiválni, építeni szeretné több mint két évtizedes tapasztalatai kamatoztatásával a pedagógusokat. Sáska Nagy Ildikó, aki szeptembertől az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola speciális pedagógusa elmondása szerint azért lett mentor, hogy segítő kezet nyújtson a pedagógusoknak, akik elakadtak a szakmai úton, illetve azoknak, akik elég tüzet éreznek magukban ahhoz, hogy szakmailag fejlődjenek. Bresťák Ildikó a Pázmány Péter Gimnázium spanyol és angol szakos tanára kérdésünkre elmondta, a regionálisan működő tanársegítő központ mentorainak a szülőhelyük, az ismerőseik révén már most vannak kapcsolataik más iskolákkal.

Az alapiskolákban tanító pedagógusok a saját iskolájukat mentorálják, azon kívül még néhány további intézményt, ő középiskolás pedagógusként például az udvardi, a zsitvabesenyői alapiskolákban, de az érsekújvári alma materben is megosztja a határon átnyúló projektekkel kapcsolatos tapasztalatait, és besegít a szomszédos régióban is. Peter Halmeš torna szakos pedagógus, aki kilenc éve vezeti az érsekújvári Híd utcai alapiskolát hangsúlyozta, kihívásnak tekinti az oktatási reformot, szeretne a változás részévé és segítőjévé válni. Slávka Miháliková vágsellyei pedagógus fontosnak tartotta megjegyezni, hogy csak az elégedett pedagógus tanulói lesznek boldogok, és szintén elégedettek. A két régió mentorai fontosnak tartották megjegyezni, hogy a közös munka tovább erősítheti a térségbeli pedagógusok együttműködését.

A mentorok csapatához tartozik továbbá Zuzana Juríková, Martina Haládiková, Szabó Szilvia, Dominika Tuššová és Decsi Katalin. Hozlár Katalin, az érsekújvári Összevont Katolikus Alapiskola igazgatója hangsúlyozta, koránál fogva több alkalommal megtapasztalta már a kiégettséget is, ennek ellenére változatlanul és továbbra is hisz a változás hatékonyságában és erejében. Tölgyesi Róbert, Vágsellye alpolgármestere elmondta, rendkívül hálás a mentoroknak, hogy vállalták ezt az utat, mert minden változás során szükség van ilyen tartó pillérekre. Hozlár Katalin lapunk kérdésére elmondta, az érsekújvári és a vágsellyei térségben lévő, mintegy hetven iskolát regionálisan elosztották maguk között a mentorok, de ez nem jelenti azt hogy időközben ne változhatna a helyzet egy-egy mentor és egy-egy oktatási intézmény között.

Read More

Post Comment