Search by category:
Egyéb kategória

Konyhai zöld-, szerves hulladék begyűjtése
Száz Ildikó
2020. 08. 05., sze – 08:15

2020. augusztus 5., szerda – 13:00
Érsekújvár
Friss ikon
Off

Törzs

Huszonhárom lakóházat választottak ki, valamint egy kertvárosrészben lévő utcát, ahol családi házakban élnek az érsekújváriak. Az érintett lakók szeptember 30-ig vesznek részt a programban. Az lesz a feladatuk, hogy osztályozzák és leadják a konyhai szerves hulladékot. Azokat a kenyér, zöldség, gyümölcs maradékokat, valamint tejből készült termékeket, melyek a kukában erjedésnek indulnak, és a nyári hónapokban bűzös a szeméttárolók környéke. A város önkormányzati honlapján arról tájékoztatták a lakosokat, hogy a családi házakban élő, a programban részt vevő lakosok biológiailag lebomló zsákokat és vödröket kapnak, ebbe gyűjtik majd a bio hulladékot. A projektbe bevont lakóházak elé zárható gyűjtőharangokat, vagy konténereket tesznek le, amelyekhez a lakók kulcsot kapnak. Hetente egyszer szállítják el a szerves hulladékot. A konyhai hulladék osztályozásának, illetve begyűjtésének jelenleg kétfajta variánsát fontolgatja a város. Azt, hogy végül melyik variáns lép életbe a járási székhelyen, a kísérleti program lezárását és értékelését követően döntik el. A lakosok egy része már reagált a közösségi oldalon az egyik megoldásra, mely szerint a konyhai szerves hulladékot bezsákolnák és maguk a lakosok vinnék ki a gyűjtőudvarba. Az önkormányzat onnan szállítaná el a szemetet a legközelebbi biogáz-üzembe. Sokan úgy gondolják, hogy a lakók még nem annyira környezettudatosak, hogy ezt valóban meg is tegyék. „Egy tonna biohulladék feldolgozása mintegy 50 euróba kerül. Drágább, de megbízhatóbb lehetőség, ha a hulladékot a kísérleti projektben kipróbált módon a város szállítaná el. Érsekújvár korábban egy tonna hulladék tárolásáért 5,04 eurót fizetett. Az osztályozott hulladék százalékarányán alapuló, új díjszámítási módszer alapján később 5 euróról 7 euróra emelték az illetéket, és 2020-tól már tonnánkénti 11 euróba kerül a szemét tárolása” – áll a város honlapján lévő elemzésben. 2012-től nem módosították a szemétdíjat a járási székhelyen, hogy ne terheljék ezzel a lakosokat, holott a város 2018-ban több mint 568 500 eurót fizetett ki a büdzséből a veszteség fedezésére és 2019-ben 672 400 eurót. A város vezetése több alkalommal javasolta a szemétdíj emelését, ám ezzel a képviselők nem értettek egyet.

Érsekújvárban évi 23 eurót fizetnek a szemét elszállításáért, és a lakosoknak csupán negyven százaléka vesz részt a hulladék osztályozásában. Vágsellyén ezzel szemben évi 35 eurót fizetnek a lakosok. Léván egy lakossági fórumon értesültünk arról, hogy évi 25 euróról idén kénytelenek voltak 33 euróra emelni az éves szemétdíjat és új hulladékgazdálkodási koncepciót dolgoznak ki.

Bevezető
Érsekújvár |

Kísérleti jelleggel, a konyhai szerves hulladék osztályozására, illetve begyűjtésére irányuló programot indított augusztus elejétől a város önkormányzata.

Címkék

Település / hely
Érsekújvár

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
Száz Ildikó

Read More

Post Comment