Search by category:
Egyéb kategória

Mária jelenések nyomában és gyógyerejű forrásokból merítve
Száz Ildikó
2020. 08. 07., p – 08:50

2020. augusztus 7., péntek – 13:19
Szőgyén és Kürt határában van Ciglédke
Friss ikon
Off

Törzs

Társasággal, vagy egyedül

Azok számára, akik szívesebben indulnak kisebb csoportokkal, ajánlani tudjuk a Mária Út kiváló honlapját, ahol számos közös zarándoklatra várják az érdeklődőket még ebben a hónapban.

Augusztus 15-én szombaton az 1Úton zarándoklatokon való részvétel bárki számára elérhető, megvalósítható. Ezen a nemzetközi zarándoknapon a világ testi és lelki egészségéért valósulnak meg az utak. Megemlítenénk az útvonalakat is, zarándoklat indul Palást és Ipolyság, Cigléd és Szőgyén, Szőgyén és Cigléd között, továbbá Szőgyén és a Bényi kutacska között, Nyékvárkony és Dercsika között, illetve az Egyházgelle – Dercsika és a Szob – Márianosztra útszakaszokon. A szervezőktől megtudhatják, honnan kezdődnek a zarándoklatok, mindegyik reggel 7-kor kezdődik és várhatóan 18 óra táján ér véget.

Pozba - Szentkút

Megpihenni Pozbán

Egyik kedvenc helyem a barsi régióban található, az Érsekújvártól és Lévától egyaránt mintegy harminc kilométerre fekvő Pozba közelében van.

Vágvölgyi Szilárd helytörténész írta a kegyhely történetét összefoglaló anyagában, hogy a magyar alapítású Pálos-rendi atyák 18. századi, Máriacsaládon épült csodaszép templomába már régebben is Pozbán keresztül jártak a búcsúsok, és az itteni erdőben pihentek meg. Később az a templom leégett, ám a zarándokok továbbra is jöttek Pozbára. Több történet is szól arról, hogy a hit útját járók bukkantak az itteni forrásra, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak. Azóta több előadást hallgattam, irodalmat találtam arról, hogy ott, ahol erős hitű emberek gyülekeznek, együtt fohászkodnak, a források vize valóban csodás hatású. Pozbán állítólag a vakok, a gyengén látók gyógyultak meg a forrás vizétől. 1841-ben egy kis kápolna épült a forrás közelében, amely 1885-ben összedőlt, de Harris József esperesplébános javaslatára 1914-ben új kápolna épült a Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére. A legtöbben szeptember 15-én látogatnak ki ide a fájdalmas szűzanya ünnepén, de június derekán itt tartják az idénynyitó szentmisét a motorosok részvételével. Jómagam a lévai térségbeli szolgálati utak során szoktam megállni, jó nagyot hörpinteni a forrás vizéből, a mindenkori „tisztánlátás” reményében. A keresztút stációit járva szeretem felidézni a régi legendát, mely szerint ezen a helyen egy körtefa ágai között megjelent Szűz Mária, akik látták a kék övvel átfogott fehér ruhás asszonyt, azok nagy meggyőződéssel beszéltek a csodás látomásról. Barlangkápolna van a kegyhelyen, felette egy nagyobb kőkereszt, és egy oszlopon fülkés képtartó.

Pozbán a Kutacska Polgári Társulás lelkes, hívőkből álló csapata az utóbbi években megszépítette a zarándokhelyet, a fák árnyékában lévő padokon megpihenhetünk, majd a közeli Bellegszencsén található termálfürdőben is elidőzhetünk, élvezve a helyiek vendégszeretetét. Megszámlálhatatlanul sok kisvendéglő, családi panzió kínálja szolgáltatásait a környéken.

Pozba - Szentkút

Ciglédkére látogatva

Az érsekújvári járásbeli Kürt határában található a Ciglédke kegyhely. Megközelíthető a Szőgyén és Kürt – Cigléd közötti, nemrég kialakított tanösvényen.

Első alkalommal a fogyatékkal élő gyerekek családjaival látogattam el Ciglédkére, és felejthetetlen élmény volt számomra, amikor a kürti fiatalok ismertették velünk a hely történelmi múltját és értékeit. Elfogyasztva a hazulról hozott elemózsiát, jólesett meríteni a forrás hűs vizéből, mielőtt elindultunk a stációk mentén. Napfénnyel és szeretettel telt meg a kegyhely aznap, és még oly sok alkalommal, amikor jó szándékú emberek érkeztek Ciglédkére. A törökvész idején Kürt és a környék lakóit lemészárolták a törökök, és megölték Cigléd lakóit, szerzeteseit is. Később újraéledt a ciglédi szerzetesi közösség, a Segítő Szűzanya kegyképe egy fakápolnában kapott helyet. A helytörténészek feljegyzései alapján Pristyák Antal jómódú földbirtokos az 1900-as évek elején neoromán stílusú kápolnát építtetett a régi helyébe az itt eltemetett négy pálos rendi remete sírja fölé. 1920 táján az akkori zsidó földbirtokos trágyával betemettette a Szentkutat, mert annak a vize állítólag ingoványossá tette a rétjét. Ám a következő napon a bőven feltörő forrásvíz fölemelte, félretolta a trágyahalmot, a gazda többet nem bolygatta, nem bántotta a forrást. A kegyhelyet látogatók téglakápolnát emeltek a szent kút védelmére, és megépítették a Fájdalmas Szűz hét stációját, valamint a keresztút tizennégy állomását. 1986-ban megújult az ősi kegyhely, a térségbeli községek hívei nagy szeretettel gondozzák Ciglédke környékét.

Mária-jelenések történetei kapcsolódnak a helyhez, az ide látogatók testileg és lelkileg egyaránt felfrissülnek a kút vizétől, erőt merítenek a hétköznapok nehézségeinek a leküzdéséhez.

Pozba - Szentkút

Párizsi mocsarak

A Boldogasszony búcsújáróhely környékén érdemes még maradni, és ha van elég erő a lábunkban, alaposabban is megismerkedhetünk a Via Mariae polgári társulás kezdeményezésére kiépített Kürt – Szőgyén tanösvény látványosságaival, bekopoghatunk a helyi borosgazdák pincéibe is.

A Kürt – Szőgyén tanösvény a Pálosok útjának részét képezi, kezdő- és végpontja a két település római katolikus temploma. Tizenkét irányjelző tábla, hat tájékoztató tábla ad útbaigazítást, megismerkedhetünk a térség gazdag növény- és állatvilágával, a tájegység kultúrtörténeti értékeivel, ásatásaival. Nem érdemes kihagyni a varázslatosan szép Párizsi mocsarakat sem, európai vidrát, mocsári teknőst is rejtenek a nádasok, és fotózáskor sikerült lencsevégre kapnunk néhány sebesen eliramodó vízicsibét, szárnyát bontó, és a fák ághegyén napozó fehér kócsagot.

A Kisújfalu közelében lévő Párizsi mocsarakban 184 hektáron terülnek el, 1966-ben Nemzeti Természetvédelmi Rezervátummá nyilvánították, majd 1990-ben bekerült a ramsari területek közé. Itt található az ország legnagyobb kiterjedésű nádasa.
 

Párizsi mocsarak

Fontos tudnivalók az 1Úton zarándoklatok résztvevői számára, elérhetőség a zarándoklatok koordinátoraira

Palást – Ipolyság  Velebny Gábor (0905 392 150) / velebnyg@gmail.com

Cigléd – Szőgyén  Kurcz László

Szőgyén – Cigléd  Elzer Zsolt

Szőgyén – Bényi kutacska  Hinzellér László (0907 183 849)/ hinzeller@gmail.com

Nyékvárkony – Dercsika  Katona Júlia (0905 210 320)/ katonova.julia@zoznam.sk

Egyházgelle – Dercsika  Méhes Richard (0915 112 564) / richard.mehes21@gmail.com

Szob – Márianosztra  Török András (0903 438 380) / torok.bandika@gmail.com

Bevezető
Pozba/Kürt |

Nem valósulhatnak meg a válsághelyzet miatt a több száz fős tömegeket megmozgató zarándokutak, ám a számunkra kedves kegyhelyeket így is meglátogathatjuk a családtagjaink, barátaink kíséretében.

Minden egyes zarándokút önmagunkhoz, a saját békénk, derűnk megtalálásához vezethet, ha kellő időt szánunk a szemlélődésre, és teljes valónkkal átérezzük a búcsújáróhelyek szellemiségét. Az adott helyhez, szentkúthoz kötődő történelmi feljegyzések még teljesebbé tehetik az élményt.

Település / hely
Pozba/Kürt

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
Száz Ildikó

Read More

Post Comment