Search by category:
Egyéb kategória

Hol és hogyan vegyünk forintot, kunát?
szabolaci
2020. 08. 25., k – 08:03

2020. augusztus 25., kedd – 08:30
*
Friss ikon
Off

Törzs

Magyarország, Horvátország, Cseh-ország, Lengyelország, Nagy-Bri­tannia vagy éppen Bulgária – csak néhány népszerű turistahely, ahol saját nemzeti fizetőeszközt használ­nak, így, ha ezekbe az országokba utazunk, akkor célszerű beszerezni a helyi valutát.

Pénzváltó

Általánosságban elmondható, hogy a legjobb, ha a célországban váltjuk át az eurónkat, idehaza a legtöbb esetben rosszabb árfolya­mon kínálják a külföldi fizető­eszközt, azaz vigyünk magunkkal eurót, és azt cseréljük helyi fizető­eszközre. Pénzváltás előtt nézzük meg az aktuális középárfolyamot, hogy tudjuk, mi számít jó, és mi számít kedvezőtlen ajánlatnak. Ezt a legegyszerűbben az xe.com oldalon vagy applikációban tud­juk leellenőrizni. Ha például egy euró 349 magyar forint, akkor a pénzváltóban a 346–348 számít kedvezőnek, ha ennél kevesebbet kapna, akkor keressen egy mási­kat. Fontos, hogy kerülje az olyan pénzváltókat, ahol illetéket szá­molnak fel (kivéve a helyi adókat). Könnyű módja is van annak, hogy kiderítsük, melyik pénzváltó kínál kedvező árfolyamot – vessük össze a vételi és az eladási ár közötti kü­lönbséget, ha az 1-2 százalék, akkor jó helyen járunk. Maradva a forint­nál, ha az eurót 347-ért veszik (azaz ennyit kapunk érte), és 350-ért adják, akkor az jó árfolyam. Álta­lánosságban elmondható, hogy a repülőtereken, vasútállomásokon, népszerű turistalátványosságok közelében mindig rossz, vagy akár már pofátlanul kedvezőtlen árfo­lyamon adnak helyi fizetőeszközt.

Kártyás fizetések

Ne csak készpénzt, de bankkártyát is vigyünk magunkkal, hiszen a legtöbb helyen már tudunk ezzel fi­zetni. Ám a terminálok sokszor ér­zékelik, hogy külföldi a kártya, így felkínálják, hogy euróban vagy dol­lárban (Visa kártyáknál előfordul a dolláros tranzakció) számolják el a fizetendő összeget. Erre mindig mondjunk nemet, hiszen mindig sokkal kedvezőtlenebb az árfolyam, mintha azt a saját bankunk váltaná az elszámoláskor. Mielőtt a kártyát a terminálhoz érintjük, vagy meg­adjuk a PIN-kódot, mindig ellen­őrizzük le a kijelzőn, milyen összeg és milyen pénznem szerepel rajta, előfordulhat, hogy a boltos auto­matikusan kiválasztja helyettünk az eurót, így legalább 10 százalékkal többet fizetünk. Ha ilyet látunk, azonnal utasítsuk el, és kérjük helyi pénznemben történő fizetést.

Modern pénzváltás

Léteznek olyan start-up cégek (pl. Revolut, TransferWise stb.), ame­lyek banki szolgáltatásokat kínál­nak, ám sokkal modernebb formá­ban, mint a hagyományos bankok. Küldenek bankkártyát, ám a lénye­ge az alkalmazásban van. Ebben több alszámlát vezethetünk, több pénznemben, és az alkalmazáson belül egy havi limitig (500–1000 euró, ami bőven elegendő egy-egy nyaralásnál) ingyen válthatjuk át az összeget, a legkedvezőbb közép­árfolyamon. Vagyis, ha Horvát­országba utazunk, létrehozunk az appban egy alszámlát, horvát kuná­ban, a számlán lévő eurónkból át­váltjuk a megfelelő összeget kunára, és a helyszínen erről az alszámláról fizetünk, kunában, mintha egy horvát bankkártyánk lenne. Sőt, készpénzt is felvehetünk a helyi bankautomatákból, havi kb. 200 eurónyi összegig, díjmentesen.

Készpénzfelvétel bankautomatából

Ha készpénzre van szükségünk, akkor bankautomatából is tudunk pénzt felvenni, ám tudni kell, hogy a hazai bankok ezért mindig magas díjat számolnak fel – egy tranzakció akár 5–8 euró is lehet. Sőt, akár a helyi bank – amely az ATM-et mű­ködteti – is felszámolhat extra díjat, újabb 5–10 euró értékben. Több hazai bank azonban ingyenes kész­pénzfelvételt tesz lehetővé az anya­cég külföldi bankautomatáiból, ha az adott országban van ilyen – érde­mes ezt használni. Pl. a Tarta banka a Raiffeisen automatákból kínálja ezt a lehetőséget, a Szlovák Taka­rékpénztár az Erste hálózatából, de a VÚB bank (az Intesa Sanpaolo helyi kirendeltségei – Magyarorszá­gon ez a CIB bank) és az Unicredit bank is kínál ilyen opciót.

Ahogy a kártyás fizetéseknél, úgy itt is előfordulhat, hogy a bankau­tomata eurós elszámolást kínál fel, rendkívül rossz árfolyammal, erre is mindig mondjunk nemet (pl. foly­tatás átváltás nélkül).

Bevezető

Ha külföldre uta­zunk nyaralni, pihenni, akkor a legtöbb eset­ben szükségünk lesz helyi fizetőeszközre, bankkár­tyára, hiszen sok olyan népszerű or­szág van a Európában, ahol nem tu­dunk euróval fizetni. Ám az utóbbi években nagyon megváltoztak a szabályok, lehetőségek, így indulás előtt érdemes alaposan tájékozódni.

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
Szabó Laci

Read More

Post Comment