Search by category:
Egyéb kategória

Továbbra sem engedélyezik a lakossági fórumot

Továbbra sem engedélyezik a lakossági fórumot
Száz Ildikó
2021. 04. 16., p – 06:54

2021. április 16., péntek – 12:30
Vágsellye

Friss ikon
Off

Törzs

A közegészségügyi hivatal válaszából kiderült, hogy kormány jelenleg még érvényben lévő döntése alapján korlátozzák a lakosok mozgását, ezért nem valósítható meg a lakossági fórum. A Vágsellyei Városi Hivatal ezt követően március elején a környezetvédelmi minisztériumtól is kapott iránymutatást arra vonatkozóan, mi a teendő, ha nem valósulhat meg a lakossági fórum. Ha nem kerül sor a vállalkozói elképzelés nyilvános megvitatására, további harminc nappal meghosszabbítják azt az időszakot, míg az érintett felek továbbíthatják észrevételeiket, hozzászólásaikat az illetékeseknek. A város vezetése arról tájékoztatta a lakosokat, hogy időközben további harminc nap telt el, és egy hónappal ismét elhalasztották a tervezett találkozót.

A plazmaíves hulladék-feldolgozóval kapcsolatos jelentést és a beruházással kapcsolatos környezeti hatástanulmányt a város önkormányzati honlapján találják meg a lakosok, de kérésre fénymásolatot készíthetnek róla a városházán, ha időpontot egyeztetnek a hivatal dolgozóival. A lakosok a környezetvédelmi minisztérium címére küldhetik el az észrevételeiket. A plazmaíves hulladék-feldolgozót várhatóan 2023 elején kezdenék építeni és 2025 őszén fejeznék be, a mintegy 130 milliós beruházás hat környékbeli település jövőjét, életkörnyezetét érinti. Utoljára 2020 nyarán tartottak lakossági fórumot a városházán, valamint néhány régióbeli községben. A tervek szerint Nyitra- és Nagyszombat megyéből szállítanák a feldolgozásra szánt hulladékot, és naponta mintegy harminchárom húsztonnás teherautó haladna át kétszer a már most is jócskán leterhelt utakon. A petíciót megfogalmazó és aláíró lakosok nem értenek egyet azzal, hogy évi mintegy 130 ezer tonna hulladékot dolgoznának fel a plazmaíves feldolgozóban, és tartanak attól, hogy máshonnan is ide szállítanák a szemetet. Az érintett térségben ugyanis évi 8 ezer tonna hulladék vár feldolgozásra.

Bevezető
Vágsellye |

Eddig 2280 lakos írta alá a plazmaíves szemétfeldolgozó üzembe helyezése elleni petíciót. Vágsellye önkormányzata februárban azzal a kéréssel fordult a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatalhoz, hogy lakossági fórumot szeretnének tartani a vállalkozói elképzelés nyilvános megvitatására.

Település / hely
Vágsellye

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
Száz Ildikó

Read More

Post Comment