Search by category:
Egyéb kategória

Ebben a 47 községben ismétlik meg a választást

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök már a pontos időpontot is kihirdette.

2023. március 25-én ismétlik meg az önkormányzati választást abban a 47 községben, ahol az idén október 29-ei választásokat nem tartották meg, vagy mások okból meg kell ismételni azt.

A belügyi tárca már korábban jelezte, hogy megismétlik az őszi választásokat azokban a településekben, ahol vagy nem tartották meg azokat, vagy szavazategyenlőség született, vagy a jelöltek visszaléptek és nem választották meg a szükséges számú képviselőt.

Polgármestert és képviselőket Nyitrakoroson (Krušovce), Nagyborovén (Veľké Borové), Vágratkón (Ratkovo), Zólyommihályin (Michalková), Berezócon (Brezovec), Harakócon (Harakovce), Pongrácfalván (Pongrácovce), Jakabvölgyén (Jakušovce) és Dobroszlón (Dobroslava) választanak, míg csak polgármestert Dalmadon (Domadice), Moskócon (Moškovec), Turócandrásfalván (Ondrašová), Tósáron (Točnica), Terényen (Terany), Laborcfőn (Habura), Szinnamezőn (Nechválova Polianka), Monyhádon (Chmiňany), Starinán, Sárosbogdányon (Šarišské Bohdanovce) és Mikón (Miková) választanak.

Szentistvánkúton (Studienka), Ottóvölgyben (Doľany), Semptén (Šintava), Prasnikirtványon (Prašník), Gázlóson (Brodské), Nyitrapásztón (Pastuchov), Alsószalatnán (Slatinka nad Bebravou), Rudnószabadin (Rudnianska Lehota), Szebeden (Sebedražie), Csabbon (Čab), Nyitragarábon (Chrabrany), Sarlóskán (Lužany), Turócbalázsfalván (Blažovce), Márkfalván (Jazernica), Turóckárolyfalván (Karlová), Zsámbokréten (Žabokreky), Litvaszinye-Babkón (Lietavská Svinná – Babkov), Balázson (Baláže), Pónikon (Poniky), Gömörpéterfalán (Petrovce), Lukócán (Lukavica), Szalatnairtványon (Slatinské Lazy), Tormáskerten (Nevoľné), Lászkán (Lažany), Határhelyen (Hraničné), Tizsitén (Čižatice) és Tornagörgőn (Hrhov) csak képviselőket választanak majd.

Read More

Post Comment