Search by category:
Egyéb kategória

Újabb népszavazás a vágsellyei hulladékfeldolgozóról, ezúttal Mocsonokon

Újabb népszavazás a vágsellyei hulladékfeldolgozóról, ezúttal Mocsonokon

Száz Ildikó

2023. 05. 18., cs – 07:36

Vágsellye/Vágtornóc/Mocsonok |

A járási székhely önkormányzata még 2021 derekán foglalkozott a Cirkuláris gazdasági feldolgozó (Centrum cirkulárnej ekonomiky – CCE) környezeti hatásvizsgálatával, végül nem adott ki elutasító határozatot a tervezett beruházással kapcsolatban. A városon kívül Tornóc és Mocsonok községek katasztere is érintett. Tornócon érvénytelen lett a népszavazás, Mocsonokon júniusban tartanak referendumot a szemétfeldolgozóról.

A nagyszabású beruházást a Duslo vegyi gyár területén építenék meg, itt dolgoznák fel a hulladékot olyan ökológiai eljárással, amelyre Ausztriában, Németországban, Svájcban és Finnországban is van már példa.

 

Korszerű szemétfeldolgozás

2019 őszén hozták nyilvánosságra a beruházással kapcsolatos környezeti hatástanulmányt, amelyet a kataszterileg érintett önkormányzatok is véleményeztek. A környezetvédelmi minisztérium 2023 januárjában engedélyezte a hulladékfeldolgozó megvalósítását első fokon. A tervek szerint mintegy 35 kilométeres körzetből szállítanák a Vágvecse városrészen túli, nem lakott területre a feldolgozandó hulladékot a galántai, nyitrai és érsekújvári térség egy részéről. Vágsellyén már 2021 nyarán kétféle petíciót fogalmaztak meg a helyiek, az egyik a CCE-t ellenezte, a másik a szemétfeldolgozó megépítését támogatta. Lapunk a beruházótól is kapott tájékoztató anyagokat, amelyekből kiderült, fontos számukra, hogy a lakosok minél jobban átlássák a szemétfeldolgozás folyamatát, annak környezetbarát mivoltát. A szemétfeldolgozó osztályozó központból, valamint ZEVO – berendezésből állna, ahol elektromos és hőenergiát állítanának elő a kihasználatlan hulladékból. A komplexum részét képezné még egy adatfeldolgozó cirkuláris laboratórium és egy enviromentális központ, ahol tudatos hulladékosztályozással kapcsolatos képzéseket tartanának. A vágsellyei képviselők többsége nem látott okot rá, hogy a vágsellyei testület ne értsen egyet a beruházással, mivel az ewia társaság több mint kétszáz új munkahelyet hozna a térségbe és fejlesztéseket is ígért. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere szerint előbb utóbb fel kell számolni a Hetmény városrészben lévő szemétlerakatot, véleménye szerint egyelőre nem találtak hatékonyabb megoldást erre a problémára. A CCE környezeti hatástanulmányában az áll, hogy a kataszterileg érintett településeken lezajlott a tervezett beruházás bemutatása, illetve megvitatása még 2021-ben. Vágsellyén a városháza üléstermében, Tornócon az alapiskola és óvoda tornatermében, Mocsonokon a községi hivatal közösségi termében találkoztak a cég képviselői a lakosokkal és az önkormányzati képviselőkkel. Marián Christenko vezérigazgató a vágsellyei találkozón elmondta, a mostani szamétlerakatokon nem dolgozzák fel a hulladékot, és ellenőrizetlenül távozik a metángáz és másfajta gázok a levegőbe, a szennyeződés beszivárog a talajba.

 

Népszavazás júniusban

Mocsonokon az egyik képviselő javaslatára úgy döntött a testület, hogy népszavazást hirdetnek június 24-én 7-től 20 óráig, hogy a lakosok kifejtsék véleményüket a tervezett szemétfeldolgozó kapcsán. A népszavazás megszervezésére bizottságot hoztak létre. A CCE beruházója a kéthavonta megjelenő helyi lap idei második számában szólította meg a lakosokat. A cég emellett a saját honlapján fordult nyílt levélben a lakosokhoz. A levélből kiderül, hogy a folyamatos kapcsolattartás érdekében az egyik közösségi oldalon speciális profilt nyitottak CCE pre Močenok, magyarul CCE Mocsonoknak címmel. Az abszolút nyitottság érdekében tagságot ajánlottak fel egy, a lakosok által kijelölt személy számára a cég felügyelőbizottságában. A mocsonoki lapban megjelent cikkben az áll, hogy a szemétfeldolgozással kapcsolatban számos valótlanságot, féligazságot közölnek Szlovákiában, holott egy rendkívül bonyolult szakmai eljárásról van szó. A feldolgozó kapacitása legfeljebb évi 100 ezer tonna hulladék feldolgozását teszi lehetővé. Hozzávetőlegesen 30 tonna hulladék évente a sárga, kék és zöld konténerekbe kerül, további feldolgozásra alkalmas hulladékként. A leendő beruházó cáfolja, hogy külföldi szemetet dolgoznának fel a vágsellyei centrumban, kizárólag 35 kilométeres körzetből szállítanák ide a hulladékot. 2028-ban helyeznék üzembe a feldolgozót. Addigra több mint 400 ezer tonna hulladék elhelyezése válik problémává a térségben a beruházó véleménye szerint. Amennyiben annak a 65 százalékát sikerülne osztályozni, továbbra is mintegy 150 tonna osztályozatlan hulladékról kellene gondoskodni a régióban. A mocsonoki lakosoknak szóló kiadványban a leendő beruházó cáfolta, hogy sűrűbb lesz a forgalom a környéken, és utalt arra, hogy más irányból érkeznek majd a teherautók, nem Mocsonok felől, ezek idővel az új vágsellyei kerülőúton haladhatnak a feldolgozóba. Mocsonok községben egyre környezettudatosabbak a lakosok.

 

Kiválóan osztályoznak

Múlt évben 2614 tonna szemét gyűlt össze a községben, ebből 1829 tonnát osztályoztak ki. A kommunális hulladék osztályozásában elérték a 69,96 százalékot, ennek eredményeként 2023-ban tonnánként csak 11 eurót fizetnek a kommunális hulladék tárolásáért. Nyolc gyűjtőhelyen adhatták le a lakosok a használt étolajat, amiből múlt évben 702 kilogrammot gyűjtöttek össze, adtak le. Mocsonokon idén áprilistól mérik a levegő szennyezettségét, a mérési adatokat az önkormányzati honlapon teszik közzé. Hasonló berendezés található a szomszédos kataszterben lévő Tornócon, ahol korábban szintén tartottak népszavazást a szemétfeldolgozó kapcsán. A 2232 választásra jogosult lakosból csak 431 érvényes válasz érkezett a kérdésre: Egyetértenek a szemétfeldolgozó megépítésével? A referendumon való részvétel csupán 19,44 százalékos volt. 64-en igennel válaszoltak, 367 lakos ellenezte a beruházás megépítését. Ahhoz, hogy a referendum érvényes legyen, a választásra jogosult lakosok legalább ötven százalékának részt kellett volna venni. A környezetvédelmi minisztérium 2023. január 13-án engedélyezte a beruházás kivitelezését, ám a mocsonoki lakosok részéről több észrevétel is érkezett a hatátanulmánnyal kapcsolatban, emiatt ismét felülbírálják a vállalkozói elképzelést.

 

Read More

Post Comment

Generated by Feedzy