Search by category:
Egyéb kategória

Visszaadták a két és fél milliós pályázati pénzt

Visszaadták a két és fél milliós pályázati pénzt

Kürthy Judit

2023. 05. 22., h – 13:27

Nagymegyer |

Hosszú évekig nem történt tényleges előrelépés Nagymegyer távhővezetékeinek cseréjével kapcsolatban, amire hozzávetőlegesen két és fél millió eurós pályázati összeget nyertek. Még április elején ígéretet tett a kivitelező, hogy szeptemberre működőképes lesz a hálózat, de a városi lakáskezelő MPBH Kft. ügyvezetője nem vállalta a kivitelezés esetleges sikertelenségének kockázatát. A projektre hét évük volt, ezt kellett volna pár hónap alatt behozniuk.

Költségvetési módosítások miatt nem tervezett testületi ülésre gyűlt össze a városvezetés. Több pontban is emelniük kellett az eddig betervezett projektek előzetes kiadásait. A megnövekedett energiaárak miatt új forrásokat kellett felszabadítaniuk, amit a képviselők egyetértésével meg is tettek. Megszavazták a júniusban folytatódó járda- és úttestfelújítást célzó projekt önrészét is, mely a vasútállomástól egészen a Bartók Béla Alapiskoláig tart majd. A harmadik költségvetési javaslat viszont már nem ment át, ami a városi hivatal C szárnyának megnövekedett felújítási kiadásait érintette, ezt ugyanis további egyeztetések végett levették a napirendről.

Csémi István képviselő (független) javaslatát követően hangzott el, hogy a városi lakáskezelő cég ügyvezetője a 2017-es évben elnyert távhővezetékek cseréjére kiírt nyertes pályázatukat visszavonta és a beruházásra szánt összeget már vissza is utalta az illetékes minisztériumnak. Csémi kérte a szolgalmi jog bejegyzésének visszavonását a távhővezetékek felújítását érintő területekről, hogy azok feleslegesen ne terheljék a városi vagyont, ugyanis elég nagy területet érint és a hővezetékcsere most egy ideig biztosan nem fog megvalósulni.

„A szerződést felmondtuk, a pénzt visszaadtuk. Miután végignéztük a projekt költségeit, láttuk, hogy ezek már magasabbak, mint amit a cég el tud viselni, és amennyi erre elő volt készítve. Kifutottunk a időből. A szolgalmi joghoz viszont ragaszkodnék, mert az eredeti csövek most is ott vannak, ahová tettük volna az újakat, egy kis módosítással ugyan, de majdnem ugyanazokról a területekről beszélünk. 2012 óta, mióta elkezdődött az építkezés, rákerültek a csövekre olyan hálózatok, amik problémát okoznak és okoztak volna most is a kivitelezéskor”

– mondta el Uhrovič Péter, az MPBH Lakáskezelő vállalat ügyvezetője. Csémi István érvelése után azonban a testület végül visszavonta a távhővezetékeket érintő területek szolgalmi jog bejegyzését célzó javaslatát.

A képviselők többsége elégedetlenségének adott hangot és többször is megemlítették, hogy hét év alatt, 2017-től egészen 2023-ig nem történt érdemi előrelépés a távhővezetékek cseréjét illetően annak ellenére, hogy az anyagi forrás rendelkezésükre állt. Az utolsó pár hónapban szerették volna behozni több év munkáját, amit a polgármester szerint minden erejükkel megpróbáltak ugyan, mégsem sikerült. Csémi István reakciójában azonban cáfolta, hogy mindent megtettek volna a döntéshozók, mert sokáig az a helyzet állt fenn, hogy még mindig volt lehetőség a projekt megvalósítására.

„Március folyamán informált minket az ügyvezető arról, hogy lefolyt a közbeszerzés, megvan a kivitelező, aki hajlandó a megszabott határidőn belül realizálni ezt a beruházást. Sőt, abban az összegben, ami fedte a megpályázott és megnyert projektet. Április elején a cég informált minket, hogy amennyiben április 20-ig aláírják a szerződést, garantálják a szeptember 15-i, de legkésőbb szeptember 31-i működőképességet. Ott volt a város projekt- író alkalmazottja is, végighallgatta a feltételeket és ő is egyetértett abban, hogy a projekt még mindig elszámolható lesz, amennyiben az ütemtervet végrehajtják. Majd április 12-én úgy döntött az MPBH Lakáskezelő Kft. ügyvezetője, hogy megszünteti a közbeszerzést és visszaadja a pályázatot”

– mondta el Csémi István. Pongrácz Kálmán képviselő (független) felszólalásában a projektleíráson belüli buktatókra figyelmeztetett és annak a kockázatára, hogy egy sikertelen kivitelezés esetén lehetséges, hogy nem lesz fűtés a városban, mert nem tudják befejezni a beruházást.

„Ebben a pár hónapban nem tudtuk volna behozni az elmúlt hat évet. Az ügyvezető azt írta nekünk, hogy építkezési engedély alapján írták ki a pályázatot, nem a kivitelezési terv alapján. Ez egy aknamező. Tipikus példája annak, amikor fűt-fát ígér a kivitelező, és amikor már feltúrta a várost, akkor kezdi elővenni, hogy ez nincs benne, az nincs benne, majd levonul az építkezésről. Sok község járt már így”

– mondta el Néveri Sándor képviselő (független).

2022. december elején megpályáztak egy másik projektet is Nagymegyeren, amit a Környezetvédelmi Alap írt ki a hővezetékek cseréjére. A december 1-re összehívott testületi ülésen tízből csupán hat képviselő szavazta meg a kezdeményezést, mert kételkedtek annak eredményességében, hiszen ez a nemrégiben visszamondott, több mint kétmillió eurós beruházási pályázat akkor még hatályban volt. S egy másik, ugyanazt a tervet célzó érvényes pályázat csökkenti az újonnan beadott kérvény sikerességének esélyét. E beruházással 4,3 millió eurót  kapna a város 860 ezer eurós önrész mellett.

Read More

Post Comment