Search by category:
Egyéb kategória

Sapientia Szabadegyetem: magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban

Sapientia Szabadegyetem: magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban

Zoltán Seres

2024. 02. 09., p – 14:39

Budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola SZABADEGYETEM ELŐADÁSOKAT tart a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű katolikus Teológiai Karán.

Magyar nyelvű teológiai és szentírás-tudományi előadások, amelyet a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve indított a 2015/2016-os akadémiai évtől.

Minden évben nagy érdeklődés kísérte a Budapestről érkező vendégtanárok előadásait.

A Szabadegyetem lehetőséget kínált újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgika és dogmatika egyes témáit illetően.

Minden szombati találkozáskor alkalom nyílik magyar nyelvű szentmisén is részt venni. 

Minden évben új témakörökkel lepik meg a hallgatókat, így más-más oktatókkal találkozhatnak a résztvevők.

Minden alkalommal 2 oktató érkezik Pozsonyba: 2 témában tart 1-1 oktató előadást a saját témájából.

A Szabadegyetem előadásai javasoltak fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt, szülők, nagyszülők, keresztszülők, pedagógusok és minden jószándékú érdeklődő saját vallási ismereteinek elmélyítése mellett, hittani, egyháztörténelmi és filozófiai kérdéseinek megválaszolásához, esetleg a nevelési munkához is segítségre lel.

Oktatóink nagy örömmel mennek, hogy találkozhassanak pozsonyi érdeklődőkkel. A Sapientia oktatóinak nagy lehetőség ez a szabadegyetem az ottani magyarokkal való találkozásra. A résztvevők az anyanyelvükön hallgathatnak teológiai előadásokat.

Szintén fontos, hogy a két felsőoktatási intézmény közötti kapcsolat pedig tovább erősödik.

Szeretettel váunk minden érdeklődőt!

Teológiai előképzettségre nincs szükség.

Időpontok és előadók a II. félévben:

február 10.: Vizvárdy Rita, Hetesi Edit
március 2.: Bagyinszky Ágoston OFM, Guba András SCHP
április 13.: Gérecz Imre OSB, Fehérváry Örs Jákó OSB
május 11.: Tóth Beáta, Révay Edit

Minden szombati oktatási napon reggel 8:30-9:00 között magyar nyelvű misén vehetnek részt az előadásra érkezők.

Jelentkezni a teljes kurzusra vagy 1-1 alkalomra a Kar honlapján található hirdetésben írtak szerint lehet.

Aki még tovább szeretné mélyíteni ismereteit a témákban: várjuk a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára tanulni!

Kezdetektől fogva a Főiskolánk a szerzetesnövendékekkel együtt a világiak számára is megnyitotta kapuit, és képzéseit a magyar egyház és a társadalom felől érkező igényekre érzékenyen igyekszik alakítani. Így a katolikus teológia művelése mellett hivatásunknak tekintjük a tanárképzést, katekéták és lelkipásztori munkatársak képzését, a társadalomban mutatkozó szükséghelyzetekre reflektáló. gyakorlatorientált felkészítést segítő hivatásokra (lelkigondozó, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, szupervizorok képzése), valamint egy keresztény gazdasági szemlélet megismertetését.

Főiskolánk az emberi szellem kétszárnyú röptéhez szeretne „kifutópálya” lenni. Elkötelezettek vagyunk az igazság hitre és értelemre alapozott keresésében. Hallgatóinkat az életre való teológiára, a hit kérdéseiben olyan beszédre és gondolkodásra szeretnénk elvezetni, amely hit és ész összhangján alapul. Így segítve az igazságra törekvő ember nemességének kibontakozását.

Várnai Jakab OFM

 

Főiskolánk „világlátott”, Európa-szerte és tengeren túl működő teológiai, filozófiai műhelyekben tanult oktatói közül sokan a „szent tudományok” mellett más területen is képzettek. Nem pusztán ismeretek átadása a célunk. A vallás-, bölcsészet-, társadalom- és természettudományok kiváló művelőivel és intézményeivel együttműködve szeretnénk a maga valóságában szemlélni és megérteni az életet, s ebben szeretnénk társai és segítői lenni hallgatóinknak, programjainkon vendégeinknek. Ehhez a keretet a felújított Duna-parti piarista épület adja, gazdag és vendégbarát könyvtárával, jól felszerelt tantermeivel és közösségi tereivel.

Fehérváry Jákó OSB rektor

 

A képzéseink sokszínűsége tükrözi a világ és az emberek sokszínűségét. Igyekszünk a hitélet és a különböző szolgálatok területén felmerülő kihívásokra magas színvonalú teológiai és szakmai képzésekkel válaszolni. A tudás átadása mellet Főiskolánk hangsúlyt fektet a lelkiélet és a közösségi élet bontakoztatására, lelkigyakorlatok, kiállítások megtekintése vagy akár egy kötetlen sörözés szervezésével. Fontos az intézmény számára a családiasság, a személyes kapcsolatok és együttműködések keresése.

A Főiskola közel tíz éve a tanári pályára készülő fiatalok számára az ELTE-vel együttműködésben kétszakos osztatlan tanárképzést nyújt. A hittanár-nevelőtanár szak mellé immár 30 közismereti szakpárt választhatnak a jelentkezők bölcsészettudományi, természettudományi és informatikai

képzési területről.

www.sapientia.hu

Read More

Post Comment