Search by category:
Egyéb kategória

Így szavaztunk a hétvégén

Így szavaztunk a hétvégén

Károly Zsolt

2024. 03. 25., h – 09:49

Dunaszerdahely/Komárom/Érsekújvár/Galánta/Léva/Kassa |

Érsekújvárban közel ötvenszázalékos volt a részvételi arány, Léván a választásra jogosultak 51,18 százaléka voksolt. Ipolyságtól Fülekig Peter Pellegrini tudhatta magáénak az első helyet, Komáromban a lakosok többsége Ivan Korčokra szavazott. Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren Forró Krisztián volt a befutó.

Érsekújvárban a lakosok 48,29 százaléka, összesen 14 690 polgár járult az urnákhoz. A járási székhelyen Ivan Korčok kapta a legtöbb szavazatot, a választók 46,65 százalékának bizalmát nyerte el, Peter Pellegrini 32,27 százalékkal maradt alul, Štefan Harabin valamivel több mint 9 százalékot kapott és Forró Krisztián 6,77 százalékot, összesen 991 lakos szavazott rá. Az Érsekújvári járásban több településen is győzött Ivan Korčok. Udvardon a lakosok 36,44 százaléka ment el szavazni, az itt élők 35,36 százaléka választotta Ivan Korčokot, Peter Pellegrinire az itt élők 29,53 százaléka, Forró Krisztiánra 22,32 százalék szavazott. Tardoskedden a választásra jogosultak 37 százaléka ment el csupán szavazni, Ivan Korčokot 34,6 százalékuk választotta, Forró Krisztiánt 26,7 százalékuk és Peter Pellegrinit 26,5 százaléka a lakosságnak. Ellenben Kürtön, ahol 33,5 százalékos volt a részvételi arány, Forró Krisztián győzött 62,2 százalékkal.

Léván a lakosok 51,18 százaléka vett részt a szavazáson, összesen 13 174 lakos. Ivan Korčokra a választók 47,81 százaléka voksolt, Peter Pellegrini 33,97 százalékot, Štefan Harabin 10,13 százalékot kapott, Forró Krisztiánt a lakosok 2,94 százaléka választotta, összesen 386 lévai magyar. Aránylag magas volt a részvételi arány az elnökválasztás első fordulójában a lévai térségbeli magyarok lakta településeken. Zalabán a lakosok 56,36 százaléka járult az urnákhoz, és Forró Krisztián a szavazók 49,18 százalékát győzte meg. Nagyölveden alacsonyabb, csupán 33,7 százalékos volt a részvétel, de Forró Krisztián itt is 52,77 százalékkal győzött.

Párkány

Párkányban a tíz választói körzetben összesen 38,27 százalékos volt a részvételi arány, a legtöbb érvényes szavazatot a városban Peter Pellegrini kapta, ő végzett az első helyen, 990 vokssal. A második helyen Ivan Korčok 931 szavazattal, Forró Krisztián pedig csak a harmadik lett, rá mindössze 832-en szavaztak. Štefan Harabin 203 szavazatot kapott Párkányban, Igor Matovič 55-öt, Ján Kubiš 29 voksot, Marian Kotlebára pedig 13-an voksoltak az első fordulóban.

Komárom és környéke

Komáromban a lakosok többsége Ivan Korčokot választotta, 33,35 százalékot gyűjtött, Peter Pellegrini (28,71%) és Forró Krisztián (25,55%) között szoros volt a küzdelem. Gútán a lakosok többsége Forró Krisztiánra voksolt, az érvényes szavazatok 45,01 százalékát sikerült összegyűjtenie. Pellegrini (24,40%) a második helyen, míg Korčok (19,63%) a harmadik helyen végzett. A részvételi arányokhoz mérten, Ivan Korčokra Zsemlékesen (Lipové) szavaztak a legtöbben, a voksolók 62,02%-a választotta őt. Újpusztán (Mudroňovo) Peter Pellegrini volt a befutó az arányokat tekintve, a választók 62,50%-a voksolt rá. Forró Krisztián Gelléren (Holiare) volt a legnépszerűbb, a voksolók 78,19%-a részesítette őt előnyben.

Dunaszerdahely és környéke

Dunaszerdahelyen szoros volt a küzdelem Forró Krisztián (34,81%) és Ivan Korčok (32,99%) között. Peter Pellegrini a harmadik helyen végzett 21,49%-kal. Nagymegyer lakosainak 24,91 százaléka élt a szavazati jogával, Forró Krisztián győzedelmeskedett. 39,89 százalék szavazott rá, összesen 679 lakos karikázta az ő nevét. Második helyen 29,32 százalékkal követte őt Peter Pellegrini, aki egy szavazat híján 500 voksot kapott. Ivan Korčok a harmadik helyen végzett, erősen tartva magát a dobogón 366 szavazattal, ami 21,50 százalékarány. A negyedik helyezett jócskán lemaradva 4,29 százalékkal, 73 szavazattal Štefan Harabin lett. Bősön a lakosság 31,72 százaléka ment el szavazni, itt még magasabb százalékaránnyal nyert Forró Krisztián, mint Nagymegyeren. Második helyen, jelentős lemaradással Peter Pellegrini végzett 23,47 százalékkal, harmadik helyen, alig pár százalékszámmal mögötte Ivan Korčok végzett.

Ipolyságtól Fülekig

Ipolyságon a választásra jogosultak többsége Peter Pellegrinire szavazott (32,13%). Őt követte Ivan Korčok (28,90%), majd Forró Krisztián (26,05%). Füleken a választók többsége szintén Peter Pellegrinire adta le a voksát, a szavazatok 33,12%-t zsebelte be. Ivan Korčok a második helyen (29,60%), Forró Krisztián a harmadik helyen végzett (23,91%). Rimaszombatban hasonlóképp alakult a választási sorrend, mint Ipolyságon és Füleken: Pellegrini (38,60%), Korčok (35,09%), Forró (10,90%). Nagykürtösön szintén Peter Pellegrini került az első helyre (46,27%), majd Korčok (34,76%), és harmadik helyen Štefan Harabin (12,24%).

Galánta és környéke

A járási székhelyen Galántán, a leadott szavazatokból Ivan Korčok 44,28%-ot, Peter Pellegrini 29,34%-ot, Forró Krisztián pedig 11,30%-ot tudhatott magáének. Diószegen Ivan Korčok a szavazatok 48,32%-át szerezte meg, Peter Pellegrinire a választók 26,90%-a szavazott, Forró Krisztiánra pedig 9,99%-a. A járás magyarlakta településein Forró Krisztián volt a befutó. Nádszegen 64,59, Vezekényen 60,29, Nagymácsédon 58,72, Alsószeliben 54,40, Tallóson 48,59, Felsőszeliben 37,45, Jókán 32,62 százaléknyi szavazatot gyűjtött.

Kassa, Rozsnyó és Királyhelmec

Kassán a lakosok több mint 50%-a adta a szavazatát Ivan Korčoknak (55,37%), Peter Pellegrinit (27,44%) Štefan Harabin követte (10,39%). Forró Krisztián csak a hatodik helyre tudott felzárkózni a szavazatok 0,98 százalékával. Rozsnyón az első három helyezés ugyanúgy alakult, akárcsak Kassán: Korčok (43,20%), Pellegrini (33,47%), Harabin (10,65%). Királyhelmecen Forró Krisztián győzedelmeskedett a szavazatok 35,90%-val, őt követte Pellegrini (34,09%), majd Korčok (19,44%). 

(száz, tb, kj, nr, kzs, buch)

Read More

Post Comment