Search by category:
Egyéb kategória

Nehezebb nyugdíjat intézni
Mészáros Richárd
2020. 08. 02., v – 08:44

2020. augusztus 2., vasárnap – 13:30
bácsi
Friss ikon
Off

Törzs

Minden évben július 1-jével módosul a szegénységi küszöb, és az idén 4,63 euróval valorizálták a létminimum összegét. A létminimumtól számos állami támogatás összege függ, így mintegy 25-féle szociális juttatást átszámoltak.

A létminimum módosításának kevésbé örülnek, akik az idő előtti nyugdíjaztatásukat fontolgatják: július 1-jétől egy picivel nehezebb korengedményes nyugdíjba vonulni. A járandóságra ugyanis az igénylő csak akkor szerez jogosultságot, ha a kiszámított összeg eléri a létminimum 1,2-szeresének megfelelő minimális összeget, ami június 30-áig 252,30 euró volt, július 1-jétől pedig 257,80 euró. Az idő előtti nyugdíjaztatást igénylő kérvényeket leggyakrabban éppen azért nem szokták jóváhagyni, mert a kiszámított összeg túl alacsony. Emiatt évente több száz idős személy kérelmét szokták elutasítani.

A leggyakoribb ok

Sokan a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgoznak, sőt vannak, akik utána is, hiszen Szlovákiában a nyugdíjak nem túl magasak. Ezért, aki teheti, később megy nyugdíjba, vagy a nyugdíj mellett ismét vállal munkát. Aki viszont nem sokkal a nyugdíjkorhatár elérése előtt elveszíti az állását, és nem tud újra elhelyezkedni, úgy próbálja anyagilag biztosítani magát, hogy megpróbálja elintézni a korengedményes nyugdíjat. A járandóságot addig nem is lehet igényelni, amíg az ügyfélnek nem ért véget a munkaviszonya. „A korengedményes nyugdíj azt a célt szolgálja, hogy anyagilag bebiztosítsa a majdnem nyugdíjas korúakat, akik vagy elveszítették az állásukat, vagy hosszabb ideje nem képesek munkát találni, és nem látnak más kiutat a kedvezőtlen helyzetükből. Mivel a múltban olyanok is folyamodtak a járandóságért, akik egyáltalán nem voltak rászorulva, a szociális biztosításról szóló törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása megtiltotta a korengedményes nyugdíj melletti munkavégzést. A járandóságra nem szerezhet jogosultságot, aki az igény megfogalmazásának pillanatában még alkalmazottként, megbízási szerződésre vagy vállalkozóként dolgozik“ – figyelmeztetett a Szociális Biztosító.

Megéri a betegállomány?

A korengedményes nyugdíjat két évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt lehet intézni, vagyis aki 3-4 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt veszíti el az állását, annak még nem hagyják jóvá. Van, aki méltóságon alulinak tartja bejelentkezni a munkaügyi hivatalba, és önkéntes munkanélküli sem akar lenni, mert akkor saját magának kell fizetnie a kötelező egészségbiztosítást. Egyeseknek jó megoldásnak tűnhet betegszabadságot intézni. A felmondólevél kézhezvétele után hirtelen „megbetegszenek“, így felmondási védelem alá kerülnek, a munkaviszonyuk nem szűnhet meg, és a lehető leghosszabb ideig betegállományban maradnak. Az első három hónapban a munkaadótól, utána pedig a Szociális Biztosítótól kaphatnak táppénzt, de legfeljebb egy évig. Utána is maradhatnak betegállományban, de az már fizetetlen betegszabadság lesz. Pár éve ez még sokak számára vonzó forgatókönyv lehetett. A biztosító azonban az utóbbi időben már szigorúbban ellenőrzi az ügyfeleket, és hatékonyan ki tudja szűrni a csalókat. Ezen kívül fontos tudni azt is, hogy a nyugdíj kiszámításakor a betegállományban töltött időszakot is figyelembe veszik, és mivel az ekkor folyósított táppénz kevesebb a korábbi fizetésnél, az negatív hatással van a kiszámított járandóság összegére, így nem biztos, hogy jóváhagyják a korengedményes nyugdíjat. Ezzel szemben azt az időszakot, amíg valaki munkanélküli-segélyt vagy az anyagi szükséghelyzetűeknek folyósítható szociális segélyt kap, nem veszik figyelembe, ekkor ugyanis az illetőnek nincs társadalombiztosítása. Ebből kifolyólag előnyösebb lehet, ha valaki beleegyezik a munkaviszony megszüntetésébe, nem húzza az időt hosszú betegszabadsággal, hanem inkább regisztráltatja magát a munkaügyi hivatalban, és kér munkanélkülisegélyt, amelyet legfeljebb 4-6 hónapig folyósíthatnak. A korengedményes nyugdíjat csak utána érdemes intézni, hiszen a segély nincs negatív hatással a nyugdíj összegére.

Feltételek

Az a biztosított igényelhet korengedményes nyugdíjat, aki egyidejűleg a következő feltételeket teljesíti: nincs semmilyen munkaviszonya; rendelkezik legkevesebb 15 év nyugdíjbiztosítási időszakkal; legfeljebb 2 év hiányzik a nyugdíjkorhatárig; a Szociális Biztosító (SP) által kiszámított járadék összege magasabb a létminimum 1,2-szeresénél, illetve ha az igénylő pénztártag, akkor az SP által meghatározott és a 2. pillérből folyósítandó tétel összegének kell nagyobbnak lennie a létminimum 1,2-szeresénél.

Bonyolult képlet

A járandóságot úgy állapítják meg, hogy először kiszámolják az öregségi nyugdíjat, és ebből minden egyes hónapért, amennyi hiányzik a nyugdíjkorhatárig, levonnak 0,5 százalékot. Ha valaki 2 évvel korábban kéri a nyugdíjaztatását, 12 százalékkal csökkentik azt az összeget, amit öregségi nyugdíjként megkaphatna.

 

A korkedvezményes nyugdíjas a rendes nyugdíjkorhatár elérésekor nem igényelhet öregségi nyugdíjat, hanem az addigi juttatása automatikusan öregségi nyugdíjjá változik, de az összeg nem módosul, azaz élete végéig a korengedményes nyugdíjként jóváhagyott összeget fogják folyósítani – csak a szokásos januári valorizáláskor vagy akkor emelkedik, ha az öregségi nyugdíj mellett majd dolgozik, és ez alapján később módosíthatják a nyugdíj összegét.

Ügyintézés

Írásos kérvényt kell benyújtani a Szociális Biztosító állandó lakhely szerinti kirendeltségében. A nyugdíjat külföldre is folyósítják. Az SP munkatársai ellenőrzik, hogy megvan-e az összes szükséges irat. A juttatásra attól a naptól jogosult, amikor benyújtja igényét a SP-nél. Kérelmét csak akkor hagyják jóvá, ha a kiszámított összeg eléri a fentebb említett minimális összeget, ami jelenleg 257,80 euró. A jóváhagyási folyamat általában két hónap, de esetenként elhúzódhat, a pénzt visszamenőleg is kifizetik. Akit elutasítanak, ugyanabban az évben még egyszer, azaz évente legfeljebb kétszer próbálkozhat.

Szükséges iratok

A járandóság intézésekor a következő iratokra van szükség:

  • érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél
  • igazolás az iskolai végzettségről
  • igazolás a katonai szolgálat elvégzéséről
  • gyermekei születési anyakönyvi kivonata
  • a Szociális Biztosító határozata arról, hogy a házastárs nyugdíját módosították, mert ez a család egyedüli bevétele
  • igazolás az összes időszakról, amikor munkanélküli-segélyt kapott, vagy egyáltalán szerepelt a nyilvántartásban
  • igazolás a munkaadó(k)tól arról, hogy mikortól meddig volt alkalmazott és részese a nyugdíjbiztosítási rendszernek.
Cím
Tudnivalók:

200 euró pluszbevétel

A korengedményes nyugdíj 2011 óta összeegyeztethetetlen a társadalombiztosítással, vagyis mellette nem lehet munkát vállalni, legfeljebb saját vállalkozást lehet indítani. A vállalkozás első évében biztosan nem kell járulékokat fizetni, később pedig a haszontól függően. A biztosító a munkaadóktól továbbított adatok alapján előbb-utóbb rájön, ha valaki a korengedményes járandóság mellett esetleg mégis dolgozik, és azonnal leállítják a járadék folyósítását, valamint utólag visszakövetelik a jogtalanul kifizetett összegeket. A nyugdíjkorhatár elérése után megszűnnek a munkavállalási korlátozások, a nyugdíj mellett már lehet dolgozni. A közelmúltban elfogadtak egy pici engedményt: legfeljebb 200 euró pluszpénzre a korengedményesek is szert tehetnek.

„Aki korengedményes nyugdíjasként elkezd alkalmazottként dolgozni, azaz lesz társadalombiztosítása, annak leállítják a járadéka folyósítását – erősítette meg Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője. – Ha azonban a munka elvégzéséről vagy munkatevékenységről szóló megbízásos szerződést köt – de csak ezt a 2 fajtát! –, és érvényesíti a járulékfizetési kedvezményt, akkor a nyugdíjat nem tartják vissza. A járadék kifizetését csak akkor állítanák le, ha az említett megbízásos szerződések alapján évente 2400 eurónál magasabb bevételre tenne szert.“ A kedvezményt ugyanúgy vehetik igénybe, mint a diákok: a munkaadójuknál nyilatkozatot kell tenniük, miszerint az adott munkáltatóval kötött szerződésre kérik a felmentést a járulékfizetés alól. Az ehhez szükséges nyomtatványt a Szociális Biztosítóban lehet beszerezni.

Ugyanakkor a járulékmentes keresetet nem fogják figyelembe venni a nyugdíj átszámolásakor. Az összes dolgozó nyugdíjas havi 200 euróig járulékfizetési mentességet élvezhet, vagyis nem kell biztosítást fizetniük, ez alatt nem szereznek társadalombiztosítási időszakot. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a korengedményes nyugdíjat nem tartják vissza, ugyanakkor azzal is jár, hogy a járulékmentes keresetet nem fogják figyelembe venni a nyugdíj átszámolásakor. A dolgozó nyugdíjasok járandóságát ugyanis a nyugdíjaztatásuk után szerzett társadalombiztosítási időszakok alapján az SP automatikusan át szokta számolni, ez esetben azonban erre nem lehet számítani.

A korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekből válogattunk.

1. A nyugdíj kiszámításakor figyelembe veszik a baleseti járandóságot, amit jelenleg kapok? Vagy a leendő nyugdíjam összegét csak abból számolják ki, amit keresek?

A Szociális Biztosító (SP) a nyugdíjkorhatár eléréséig vagy a korengedményes nyugdíj jóváhagyásáig fizeti azon ügyfelei helyett a nyugdíjbiztosítást, akik baleseti járandóságban részesülnek. A kivetési alap ez esetben havonta a kifizetett baleseti járadék 1,25-szörösének felel meg. Ha baleseti járadékban részesülő személyről van szó, aki helyett az SP fizeti a biztosítást, a nyugdíja kiszámolásakor figyelembe veszik a baleseti járadék összegét is.

2. Öt éve van önkéntes társadalombiztosításom. Ebben a hónapban jóváhagyták számomra a korengedményes nyugdíjat. Megmaradhat az önkéntes biztosításom, hogy az így szerzett biztosítási időszakkal majd megemelhessen a nyugdíjam összegét?

Annak ellenére, hogy nem jelentkezett ki az önkéntes biztosításból, az automatikusan megszűnt azzal a dátummal, amikor jóváhagyták a korengedményes nyugdíjat. Önkéntes biztosítása csak annak lehet, aki betöltötte 16. életévét, Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, és nem folyósítanak a számára korengedményes nyugdíjat. Attól a pillanattól, amikor ezek a feltételek nem teljesülnek, az önkéntes biztosítás törvényből kifolyólag megszűnik.

(Forrás: www.socpoist.sk)

Cím
A Szociális Biztosító válaszol:

(sza)

Bevezető

A létminimum július 1-jei módosítása bizonyos állami juttatások emelését eredményezte. Ennek talán csak azok nem örülnek, akik korengedményes nyugdíjba készülnek, a nyártól ugyanis 5,50 euróval „nehezebb“ jogosultságot szerezni a járadékra.

Címkék

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

Read More

Post Comment