Search by category:
Egyéb kategória

Mi lesz veled, Szövetség?!

Mi lesz veled, Szövetség?!

Kulcsár Péter

2023. 05. 16., k – 18:40

A Szövetség 2021 őszén jött létre, és hónapokon keresztül nagy csend honolt a párt háza táján – vagy talán csak én láttam így?

Azt hihette az ember, e csendes időszak csak a kezdet, az ismerkedés ideje. Bár azt azért tudta mindenki, hogy itt már nem volt szükség puhatolózásra, ismerkedésre, hiszen ez a tömörülés (volt) az itt élő magyarságot képviselni akarók válogatottja, miközben ebből a csapatból egyesek valamilyen okból megint kimaradtak, nem fértek be a keretbe, sőt a bő keretbe sem. Ennek oka lehetett az időhiány vagy az is, hogy az alapítók nem ismerték a többi játékost, akiknek szintén helyük lett volna ebben a csapatban, és akik nélkül csak szövetté vált a Szövetség.

Időhiány? Ezt az okot mégiscsak kizárnám, hiszen a 2020. augusztus 20-i szándéknyilatkozat után hosszú tárgyalássorozat indult. Előbb az MKP és a Híd egyezsége született meg, majd az Összefogással lett teljes a trió. Nézetem szerint kvartettnek, de jobb esetben kvintettnek kellett volna a Szövetséget alkotni. Az alakuláskor azonnal egy szárny nélküli repülővel akartunk felszállni. 1998- ban is törött géppel, de nem szárny nélkül indult az MKP, és egy ideig tudott szárnyalni. Ehhez hatalmas erőket kellett mozgósítani. Hatalmas erőket, hogy törött szárnnyal is a levegőben lehessen tartani a gépet. Végül, ahogy ilyen esetekben lenni szokott, a repülő széttört és csak a Jóisten a megmondhatója, hogy hányfelé, hány darabra. Ezt a szétroncsolódást most nagyon jól lehet látni és tapasztalni, a szanaszét repült darabokat nem sikerült teljes mértékben összeszedni.

Az MKP elnöke a Szövetségről azt mondta: olyan párt alapjait szeretnék letenni, melyből nyertesként a felvidéki magyar közösség jön ki. A párt struktúráját illetően pedig így fogalmazott: az új formáció 3 platform mentén fog működni, melyeket az alapító pártok adják. Azóta láthattuk, hogy bizony voltak csörték a platformok között, voltak beszólások, mert hát ugye nagyon sok a főnök, csak éppen a vezető vész el közöttük. Végül odáig jutottak, hogy már nem kellettek nekik a platformok, egyesek szerint azok nélkül is lehet működni. Közben pedig elfeledkeztek arról, hogy mi is a végcél: a továbblépés vagy csak a puszta megmaradás, esetleg a túlélés. A jelenlegi állapotban úgy tűnik, nem lesz itt sem továbblépés, sem megmaradás, de még túlélés sem.

Mit is jelent ez a csuda szó, hogy platform? A platform – politikai értelemben – egységes álláspontot jelent. Már helyben is vagyunk! A trión belül tehát mindenkinek egységes álláspontot kellene vagy kellett volna képviselni. Hogyan válhatott volna ebből olyan formáció, amelyik az itt élő magyarokat, a magyarok által lakott régiókat képes képviselni?!

Ez már most úgy fest, mint az egykori szocializmus és kommunizmus létezése és működése. Tudjuk jól, hogy a létező nem működött, a működő pedig nem létezett. Ebben az összefüggésben már jó, hogy a Szövetség nem lett kvartett vagy ne adj Isten kvintett.

Az, hogy a Szövetségen belül személyi kérdés(ek)ben vannak és voltak nézetkülönbségek, nem új keletű. A kezdetektől fogva mindig is azon vitatkoztak – és nem vitáztak! –, hogy ki az, aki jöhet, és ki az, aki jobb, ha kimarad ebből a formációból. Ez valahol érthető, hiszen tíz évig, egy évtizeden át mély szakadék tátongott az ez idő alatt már/még létező pártok között. Ma már nem érdemes azon rágódni, hogy ezt a szakadékot kik kezdték ásni és kik mélyítették – ugyanakkor ennek feltárása megérne egy komoly tanulmányt, hogy az utánunk jövők megtudják, kik akartak egységet, és kik voltak azok, akik csak mímelték. Ennek a szakadéknak a betemetéséhez idő kell, és nem is kevés. A platformok a megalakulásuk pillanatától a szakadék széleit jelezték. Az itteni körülmények ismeretében a tátongó szakadékot csak átugorni lehetett volna – viszont egy ugrással, helyből ez szinte lehetetlen, két ugrással pedig eszeveszett vállalkozás. De mégis van remény átugrani, mert léteznek olyan szakadékok, amelyeket gondolkodásmódosítással át lehet hidalni. Ezen nagyon el kellene gondolkodni!

Az egyik portálon azt olvastam, hogy a Szövetség egyik alappilléreként Dél-Szlovákia felzárkóztatását jelölte meg, ami alapvetően gazdasági, szociális, infrastrukturális kérdés. Ki vagy kik és mikor akarják elkezdeni az előbbi mondat tartalmának beteljesítését? Nem látok be a politikai boszorkánykonyhába, de mivel a Szövetség létrejötte óta sokszor csak személyi kérdésekről vitatkoztak, félő, hogy Dél-Szlovákia felzárkóztatása bizony elmarad…

A véleménykutatási felmérések mutatnak ezt is, azt is, és idáig nem nagyon juttatták a parlamentbe a Szövetséget. Félő, már nem is lesz mit a parlamentbe juttatni…

Read More

Post Comment

Generated by Feedzy