Search by category:
Egyéb kategória

Iskolai körséta szülőknek, rendszeres találkozók leendő tanulókkal Tardoskedden

Iskolai körséta szülőknek, rendszeres találkozók leendő tanulókkal Tardoskedden

Száz Ildikó

2024. 04. 18., cs – 11:02

Tardoskedd |

Az érsekújvári járásbeli nagyközségben már a 2004/2005-ös tanévtől rendszeres iskolával barátkozó készségfejlesztő foglalkozásokat tartanak a leendő elsősöknek. A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a tehetséggondozásra és a speciális nevelési igényű gyerekek integrálására egyaránt komoly hangsúlyt fektet. Az idei beíratásokat követően látogattunk el a magyar oktatási intézménybe.

A legújabb, versenyek és előadások szervezésére is megfelelő korszerű tanteremben fogad Tóth Szilvia iskolaigazgató, aki több mint két évtizede egy lelkes csapat vezetőjeként áll az intézmény élén, és egyúttal magyar-történelem szakos pedagógusként, de gyógypedagógusként is foglalkozik a tanulókkal. 

Megújuló energiaforrások

A tantermet az iskola jó gazdálkodásának köszönhetően, és részben pályázati, részben vállalkozók támogatásával újították fel. Elsők közt március végén a magyarországi Pilisszentkereszt és Püspökhatvan tanulóinak a küldöttségét fogadhatták. A terem falára felkerült az itt dolgozó pedagógusok Szent-Györgyi Albert által megfogalmazott hitvallása. „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” Kitekintve az ablakon kényelmes nyári osztálytermet, kis kertet, korszerű piramis mászókát látunk. Tóth Szilvia elmondta, a megújuló energiaforrások felhasználásával az iskola jelentős összeget fordíthat a folyamatos korszerűsítésre. „Idén februártól 38 napelem gondoskodik az energiaellátásról, és már 2013-tól a helyi termálvízzel fűtjük az iskolát” – tudtuk meg az intézmény látogatásakor. „Kitaláltam, hogy minden osztályfőnök, pedagógus részt vállalhatna az iskola területén lévő helyiségek, folyosók gondozásában. Az ötödik osztályé lett a hagyományőrző sarok, ahol rendet raknak, a 7. osztályosoké a folyosó, ők felelősek a díszítésért, a 6. osztályosok, ahol bilológia szakos osztályfőnökük van, az iskolakertért felelősek. Az egyik alsó tagozatos osztály a játszóteret gondozza, vigyázza” – tájékoztatott Tóth Szilvia. Ennek köszönhetően mindenki még inkább a sajátjának érezheti az intézményt.

Beíratási eredmények

A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolának jelenleg 141 tanulója van, a tantestületet tizenhárom pedagógus, három pedagógiai asszisztens és egy nevelőnő alkotja. Az iskola vezetése szerint fejlesztő pedagógusra, logopédusra, pszichológusra lenne szükségük, mint ahogy más iskoláknak is. Az idei beíratást a kora tavasztól rendszeressé vált foglalkozások előzték meg, melyekre tardoskeddi nagycsoportos óvodásokat vártak. Március 26-án szlovák nyelvű nyitott órát tartott Takács Beáta osztályfőnök az első osztályban. Majd körsétára invitálták a szülőket, végül kötetlen beszélgetést tartottak Kiss Mária logopédus és fejlesztő pedagógus, valamint Kállay Jolán pszichológus társaságában. Az idén beíratott 15 leendő tanulóból kettőnek kértek halasztást a szülők, így 13 elsősük lesz. A nagycsoportos óvodások jelentős része a tardoskeddi Szent István Egyházi Óvodából érkezik. Jelenleg 17 elsősük van, de az egyik kislány számára törzsiskolaként vannak bejegyezve, tudtuk meg Takács Beáta osztályfőnöktől. Az iskolából ebben a tanévben 12 tanuló ballag el és 13 elsős érkezik. Az iskola vezetésének tudomása van arról, hogy jövőre egy valamivel erősebb első évfolyamra számíthatnak. 

Speciális képzés

Mojzes Márta pedagógusi asszisztens két tanulóval foglalkozik éppen, amikor belépünk a speciális tanterembe. Kis kártyákon jól látható, hogy éppen milyen tevékenység zajlik és mire készülhetnek fel a különleges nevelési igényű gyerekek. Az egyik kisfiú Nagykérről látogatja a tardoskeddi iskolát, a másik legénykét jól ismerjük, a korábban Naszvadon élő ikrek, Mlynár Máté és Márk családja éppen azért választotta lakhelyéül Tardoskeddet. Az intézmény vezetése nyitott volt irántuk és az autizmussal élő kisfiú, Máté igényeire megfelelő módon reagált, mint ahogy egy vágsellyei járásbeli Sókszelőcéről érkező tanulóéra is. „2008-tól az oktatási törvény lehetővé teszi az integrációt. Segíteni kell ezeknek a gyerekeknek. Elsősorban ezért döntöttem úgy, hogy elvégzem a gyógypedagógiát, mert úgy éreztem, évről évre nagyobb szükség van a különféle gondokkal küzdő gyerekek felkarolására. Amikor a koronavírus-helyzetet követően visszatértünk az iskolába, a nagy közösségbe, azt éreztem a tanulókon, hogy megviselte őket a bezártság, az elszigeteltség. Ezt az új többfunkciós osztálytermet is azért hoztuk létre, hogy ha szükséges beüljünk ide. Zenét hallgatunk, vagy beszélgetünk velük” – egészítette ki az elmondottakat Tóth Szilvia. 

Búcsúzáskor mi is rövidebb körsétán veszünk részt, így megismerkedünk a sulirádió stúdiójával, ám az iskolának korszerű multimediális tanterme, nyelvi tanterme, fizikai-, kémiai szaktanterme, de Snoezelen szobája, azaz multiszenzoros terápiára alkalmas terme is van. Biztonságot, nyugalmat, ellazulást kínál a tanulóknak. Elhaladunk a Szemerényi folyosón, majd a nyugalom szigete mellett, az udvaron tanösvény is található.

Read More

Post Comment