Search by category:
Egyéb kategória

Elvesztette a lakásra vonatkozó adásvételi szerződést? – az ügyvéd válaszol!

Elvesztette a lakásra vonatkozó adásvételi szerződést? – az ügyvéd válaszol!

Károly Zsolt

2024. 06. 20., cs – 16:04

Öt éve vettem egy kétszobás lakást. Jelzáloghitelre nem volt szükségem, a vételárat pedig készpénzben fizettem ki. Az alacsony kamatok miatt jelenleg a jelzáloghitel felvétele és az üzleti hitel refinanszírozása mellett hozok döntést. A lakást igazságügyi szakértővel értékeltem fel, aki az ingatlan átruházásáról szóló adásvételi szerződés eredeti példányát vagy másolatát kéri. Sajnos nem találtam meg az eredeti adásvételi szerződést. Hogyan szerezhetem be az adásvételi szerződés eredetijét vagy fénymásolatát?

Lakástulajdonosként az adásvételi szerződés elveszett példányához úgy juthat hozzá a legkönnyebben, ha a másik szerződő féltől elkéri az adásvételi szerződés fénymásolatát vagy hitelesített másolatát. A lakás tulajdonosa, mint vevő az adásvételi szerződésben résztvevő fél volt, akárcsak az azt eladó személy.

Első lehetőség

Az eladónak rendelkeznie kell az eredeti adásvételi szerződéssel. Ha Ön vevőként kapcsolatba tud lépni az eladóval, megkérheti, hogy készítsen másolatot az adásvételi szerződésről. A probléma ezen első megoldási lehetősége a legegyszerűbb és a legkevésbé problémás. A gyakorlatban ez két feltétel teljesülésén múlik: a lakás korábbi tulajdonosa a kapcsolat felvétele után segít az elveszett adásvételi szerződéssel kapcsolatos probléma megoldásában.

Második lehetőség

Amennyiben az első lehetőség nem sikerül, második alternatívaként lehetőség van az adásvételi szerződés másolatának beszerzésére az ún. kataszteri hivatal iratgyűjteményből. Ez az ingatlankataszterről szóló 162/1995. számú törvény 72. §-ának első bekezdéséből, valamint az ingatlanra vonatkozó tulajdoni és egyéb jogok bejegyzéséből (kataszteri törvény) és azok módosításából következik.

Az idézett törvény szerint a járási hivatalok kataszteri osztályai a kataszteri eljárás megindítására irányuló javaslatért, a hitelesített kataszteri kivonat vagy másolat készítéséért, a parcellaazonosítás elkészítéséért eljárási díjat szednek be, ahogyan azért is, ha a kataszteri nyilvántartásból nem közokiratnak minősülő leírást vagy másolatot készítenek a kataszteri nyilvántartás megtekintésére, valamint a kiegészítő adatok megadására és ellenőrzésére, ill. a geometriai terv ellenőrzésére.

A 145/1995-ös számú törvény szerint a módosított adminisztrációs díjaknál 1,50 eurót kell fizetni minden oldal után – beleértve az kezdőoldalt is – a másolatért (fénymásolat), a hivatalos könyvekből, hatósági iratokból, iratokból, iratnyilvántartásokból és aktákból való kimutatásért vagy írásos információ elkészítéséért.

Segít a kataszter

Tételezzük fel, hogy új tulajdonosként már nincs kapcsolata az előző tulajjal. Ha elveszett adásvételi szerződést kell visszaszereznie, javasoljuk, hogy forduljon a járási hivatal kataszteri osztályához, amelynek nyilvántartásában szerepel az ingatlan tulajdonlapja.

A kataszteri osztály a tulajdonos rendelkezésére bocsájtja az adásvételi szerződés másolatát, és kérésére az adásvételi szerződésről hiteles másolatot készít. Felhívjuk figyelmét, hogy míg a tulajdoni lap közokirat, és az eredeti példányt bárkinek kiállítják, aki az adminisztrációs díjat kifizeti, addig az adásvételi szerződés másodpéldányát kizárólag az ingatlantulajdonos kaphatja meg.

A tulajdonos az adásvételi szerződés másodpéldányának igénylésekor 1,50 eurós adminisztrációs díjat fizet minden oldalért, beleértve a dokumentum kezdőoldalát is. Ha az adásvételi szerződés ötoldalas, akkor a kérelmező összesen 7,50 euró adminisztrációs díjat fizet az adásvételi szerződés másolatáért. Az adásvételi szerződés utolsó oldalát is meg kell fizetni, amely az adásvételi szerződésben általában a közjegyzői iroda hitelesítési záradékait tartalmazza az eladók aláírásának hatósági ellenőrzéséhez.

 

A válasz írója nem vállal felelősséget a válasz helyességéért és komplexitásáért, mivel a problémával kapcsolatos információnyújtást korlátozza a kérdés megfogalmazása.

JUDr. Patrik Benčík, ügyvéd

(trend)

Read More

Post Comment