Search by category:
Egyéb kategória

A halak nem érik el a hallépcsőt

A halak nem érik el a hallépcsőt
Száz Ildikó
2022. 05. 02., h – 16:28

2022. május 3., kedd – 08:00
Friss ikon
Off

Törzs

Turbinák zúgása, víznek apadása

Lehangoló látvány fogadja a Zúgó parkerdőbe kirándulókat. A közeli Zúgó kertvárosban lévő hétvégi házak, illetve lakóházak tulajdonosai is évek óta panaszkodnak az áldatlan állapotokra, a turbinák zúgására, a víz apadására, valamint arra, hogy a vízerőmű építésekor a megrakott teherautók szétroncsolták az útjaikat, csapadékos időben hatalmas tócsákban lépkednek a házaik előtt.

Peter Podbehlý még február derekán tájékoztatta a lakosokat arról, hogy csaknem háromnegyed év után választ kapott a környezetvédelmi minisztériumtól a kis vízerőmű kolaudációs eljárása kapcsán tett fellebbezésére. A hétfői találkozón Podbehlý megismételte, hogy a Háromhidak Polgári Társulás aktivistáival, a környezetvédőkkel és a horgászokkal együtt – akiknek a képviselői ugyancsak jelen voltak – rámutatott a hallépcső hibáira és a lakosok panaszaira a fel nem újított bekötőút miatt, amely a III/06420-ös út és a kis vízerőmű között vezet.

 

A kis vízerőmű prioritásai

A környezetvédelmi minisztérium egyetértett a fellebbezővel abban, hogy a kis vízerőmű egyik prioritása az SO 03-as hallépcső és az SO 06-os bekötőút kolaudálása. A találkozón Podbehlý és Katona is papírra vetette észrevételeit, kérték a vízvédelmi felügyelőséget, ellenőrizze a kis vízerőmű működését. A jelenlévők számára felfoghatatlan, hogyan működhet a vízerőmű anélkül, hogy annak egyes épületrészeit kolaudálták volna. A közeli kertek és hétvégi házak tulajdonosaitól megtudtuk, 250-500 méteres távolságban lévő portáikon nem tudnak nyugodtan aludni a turbinák búgása miatt, az egyik felszólaló azt is elmondta, 85 decibel hangerőt mért.

Akadtak idősebb lakosok, akik már elsiratták a Zúgó parkerdőt, mondván, az sem segítene, ha a kis vízerőművet végül lebontanák, mert az építkezéssel együtt eltűnne a töltés, vele együtt a Nyitra folyó maradék vize is.

 

A város álláspontja

Kissé késve, mondván, hogy a most zajló vitában nem érintett a város, megérkezett Jaroslav Mrváň, az Érsekújvári Városi Hivatal városfejlesztési és építésügyi hivatalának vezetője. „A beruházó még a járványhelyzet előtt kötelezte magát arra, hogy a várossal együttműködve felújítja a bekötőutat. Végül ez a beruházás a megszorító intézkedések miatt nem valósult meg. Abban állapodtunk meg a kis vízerőmű üzemeltetőjéve, hogy idén, de legkésőbb jövő évre felújítják az utat” – mondta Mrváň. A városi hivatal dolgozója hozzátette, a tulajdonosnak minél hamarabb teljesíteni kellene az ígéretét, mert jelenleg a villanyerőmű feketén működik. „Építkezési hivatalként csak az átjárást engedélyeztük a kis vízerőműhöz a töltésen keresztül, ezt a szakaszt is csak akkor kolaudáljuk, ha végre elkészülnek az ígért útfelújítással” – egészítette ki az elmondottakat Jaroslav Mrváň. A városháza munkatársa ugyanazt hangsúlyozta, amit a városi képviselők, ha az egyes épületrészeket nem kolaudálják, előfordulhat, hogy el kell majd távolítani a vízerőművet, amelyre érvényes építési engedélyt adtak ki – ám azzal a feltétellel, hogy külön-külön minden részlegegységét hivatalosan átadják. Amennyiben az ingatlan jelenlegi tulajdonosa lemondana a beruházásról, újabb gondok szakadhatnának a város nyakába.

A kis vízerőmű tulajdonosával nem tudtak beszélni a résztvevők, csupán az egyik alkalmazott volt jelen, aki nem tudott minden kérdésre megnyugtató választ adni.

 

Szürke gém a túlsó parton

František Danielt, a Háromhidak Polgári Társulás elnökét elsősorban az érdekelte, ki szabályozza a vízállást, ami a turbinák miatt is fontos, de elsősorban a hallépcső miatt érdeklődött. „Alacsony vízállásnál nem is folyhat víz a hallépcsőre, mert olyan magasra építették! A halak el sem tudnak jutni odáig, hogy biztonságosan átjussanak rajta. Az üzemeltető köteles a saját költségen hal monitoringot végezni” – mondta Daniel. Jozef Lengyel zoológus a kerítések veszélyére hívta fel a figyelmet Folyton leragad róla a ragasztószalag, és ha a vízimadarak nem veszik időben észre az akadályt, súlyosan megsérülhetnek. A hétfői találkozó résztvevői lesétáltak a vízerőmű aljához, ahol jól látható, hogy a soha meg nem nyitott, vaskonstrukcióból álló terasz alján legalább egy tucat fecskefészek található. „Költési időszakban már nem szabadna bántani a fészkeket. Később mű fecskefészkeket kellene szerelni a teraszra, hogy segítsünk a madaraknak” – mondta Jozef Lengyel. A túlsó part biztonságából egy csodálatosan szép, kifejlett szürke gém figyelte a társaságot. Valószínűleg neki is lett volna mondanivalója, remélhetőleg a jelenlévők minden szükséges panaszt és észrevételt tolmácsoltak a nevében is az illetékeseknek.

 

Történelmi visszatekintés

2015-ben, amikor a testület jóváhagyásával megkezdték a kis vízerőmű építését, több alkalommal vonultak ki a helyszínre az aktivisták, akik a befektető vállalatot, az AMV Invest társaságot hibáztatták a katasztrofális helyzet kialakulása miatt. Jelentős halállomány pusztult el, a folyó jobb partjának egy része beomlott és gondok adódtak a gátépítéssel. Az aktivisták szerint veszélybe kerültek a hódok, a vidrák és a közelben fészkelő madárfajok. A kis vízerőmű átadását több szakaszra bontották. „A hallépcsőt 2019. február 2-ig, az oldalsó falat és a gátat ideiglenesen 2018. február 2-ig próbaüzemben használhatta a beruházó, ezt követően már nem volt erre engedélye. ” – állt Podbehlý összefoglalójában. A beruházó véleménye szerint minden feltétlelt teljesítettek, a hallépcsőt az érvényes tervek szerint építették meg, a karbantartási és tisztítási mechanizmusok üzembe helyezésével, a terület elkerítésével. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat alkalmazottainak és a horgászterület használóinak lehetővé tették a belépést a kerítéssel védett parcellára.

A beruházó szerint a kis vízerőműhöz tartozó hallépcső ötven százalékban üzemképes, mivel a tizenkét meghatározott halfajból kilenc lokalizálta és hat halfaj sikeresen használta a hallépcsőt. Egyes szakértők azonban úgy vélték egyáltalán nem tudnak átjutni a halak a hallépcsőn és mindenképpen korszerűsíteni kell.

Bevezető
Érsekújvár |

Az érsekújvári lakosok sosem nyugszanak bele abba, hogy kis vízerőmű épült a Zúgó parkerdőben” – hangsúlyozta Ivan Katona városi képviselő azon a hétfői találkozón, amelyet a képviselőtársa, Peter Podbehlý észrevételei miatt hívtak ismét össze. Elsősorban a helytelenül megépített hallépcső, és a kis vízerőmű tulajdonosa által beígért, soha meg nem valósult útfelújítás volt a téma, a környezetvédelmi minisztérium illetékes osztálya helyt adott a panasznak és felülvizsgálja az ügyet.

Címkék

Település / hely
Érsekújvár

Rovatoldalon kiemelt
Nem kiemelt

Komment kikapcsolva
Bekapcsolva

Bevezető mint galéria
Ki

Szerző
Száz Ildikó

Read More

Post Comment