Search by category:
Egyéb kategória

Már 15 éve együtt élnek, de nem házasok: vannak-e jogaik?

Már 15 éve együtt élnek, de nem házasok: vannak-e jogaik?

Juhász Katalin

2024. 06. 05., sze – 16:43

Manapság a partnerek hosszú ideig élnek együtt anélkül, hogy összeházasodnának. Ha a partner mint örökhagyó nem ír végrendeletet, az örökösök a törvény erejénél fogva örökölnek. A Polgári Törvénykönyv az örökösök csoportjai szerint szabályozza a törvényes öröklést. 

Az első csoportban az örökhagyó gyermekei és házastársa szerepel, mindegyikük egyenlő arányban örököl. Ha az örökhagyó leszármazottai nem örökölnek, a második csoportba a házastárs, az örökhagyó szülei és azok tartoznak, akik az örökhagyóval halála előtt legalább egy éven át közös háztartásban éltek, vagy eltartották az örökhagyót. A második csoportba tartozó örökösök egyenlő arányban örökölnek, de a házastárs mindig az örökség legalább felét megkapja. 

Végrendeletében az örökhagyó kijelöli az örökösöket, meghatározva a részüket és az őket megillető jogokat. Ami a beteg családtag egészségügyi dokumentációjába való betekintést illeti, a szabályokat az egészségügyi törvény tartalmazza. (Život)

Read More

Post Comment