Search by category:
Egyéb kategória

Német nyelv – SZÁMOK

A mai leckében megismerkedünk a számokkal.

ein (ájn) 1 dreizehn(drájcén) 13

zwei (cváj) 2 vierzehn (fírzén) 14

drei (dráj) 3 fünfzehn (fünfzén) 15

vier (fír) 4 sechszehn (zekszzén) 16

fünf (fünf) 5 siebzehn (zípzén) 17

sechs (zeksz) 6 achtzehn (áhzén) 18

sieben (zípen) 7 neunzehn (nojnzén) 19

acht (áht) 8 zwanzig (cvanzih) 20

neun (nojn) 9

zehn (cén) 10 A következőket figyelhetjük meg: 1-12 közt a számoknak külön neve

elf (elf) 11 van. Onnét előre az egyeseket tesszük, majd hozzátesszük a tízest.

zwölf (cvölf) 12

 

einundzwanzig (ájnundcvancih) 21 einunddreißig (ájnunddrájszih) 31

zweiundzwanzig (czájundcvancih) 22 zweiunddreißig (cvájunddrájszih) 32

dreiundzwanzig (drájundcvancih) 23 …

vierundzwanzig (fírundcvancih) 24 vierzig (fírcih) 40

fünfundzwanzig (fünfundcvancih) 25 fünfzig (fünfzih) 50

sechsundzwanzig (zekszundcváncih) 26 sechszig (zekszzih) 60

siebenundzwanzig (zíbenundcvancih) 27 siebzig (zípcih) 70

achtundzwanzig (áhtungcvancih) 28 achtzig (áhcih) 80

neunundzwanzig (nojnundcvancig) 29 neunzig (nojncih) 90

dreißig (drájszih) 30 hundert (hundert) 100

Itt is egy logikus szekvenciát fedezhetünk fel: először jönnek az egyesek, majd utána a tízeseket.

 

 

Nézzük a számokat száz felett!

einhundert (ájnhundert) 100 einhundert fünfundzwanzig 125

zweihundert (cvájhundert) 200 zweihundertsechzehn 216

dreihudert (drájhundert) 300

vierhundert (fírhundert) 400

fünfhundert (fünfhundert) 500

sechshundert (zekszhundert) 600

siebenhundert (zípenhundert) 700

achthundert (áhthundert) 800

neunhundert (nojnhundert) 900

tausend (táuzend) 1000

Száz felett is megtartjuk a hátulról előrefelé írást a százas után.

Német nyelv – SZÁMOK” című cikkünk a #site_linkoldalon jelent meg.

Post Comment